1 2 3 4 5


约翰一书

第  1  章


lun

dao

cong

qi

chu

yuan

you

de

sheng

ming

zhi

dao


jiu

shi

wo

men

suo

ting

jian

suo

kan

jian


qin
1

yan

kan

guo


qin

shou

mo

guo

dezhe

sheng

ming

yi

jing

xian

xian

chu

lai


wo

men

ye

kan

jian

guo


xian

zai

you

zuo

jian

zheng

2

jiang

yuan

yu

fu

tong

zai


qie

xian

xian

yu

wo

men

na

yong

yuan

de

sheng

ming


chuan

gei

ni

menwo

men

jiang

suo

kan

jian


suo

ting

jian

de


chuan

gei

ni

men


shi

ni

men

yu

wo

men

xiang

jiao
3 使


wo

men

nai

shi

yu

fu

bing

ta

er

zi

ye

su

ji

du

xiang

jiao

de


wo

men

jiang

zhe

xie

hua

xie

gei

ni

men


shi

ni

men


you

gu

juan

zuo

wo

men


de

xi

le
4 使

chong

zushen

jiu

shi

guang


zai

ta

bo

wu

hei

an


zhe

shi

wo

men

cong

zhu

suo

ting

jian


you

bao
5  

gei

ni

men

de

xin

xi


wo

men

ruo

shuo

shi

yu


shen

xiang

jiao


que

reng

zai

hei

an

li

xing


jiu

shi

shuo

huang

hua

6  

bu

xing

zhen

li

le


wo

men

ruo

zai

guang

ming

zhong

xing


ru

tong


shen

zai

guang

ming

zhong


jiu

bi

ci

xiang

jiao


ta
7  

er

zi

ye

su

de

xue

ye

xi

jing

wo

men

yi

qie

de

zui


wo

men

ruo

shuo

zi

ji

wu

zui


bian

shi

zi

qi


zhen

li

bu

zai

wo

men

xin

li

le

8 便

wo

men

ruo

ren

zi

ji

de

zuishen

shi

xin

shi

de


shi

gong

yi

de


bi

yao

she

mian
9  

wo

men

de

zui


xi

jing

wo

men

yi

qie

de

bu

yi


wo

men

ruo

shuo

zi

ji

mei

you

fan

guo

zui


bian

shi

yi


shen

wei

shuo

huang

de


ta

de

dao
10 便  

ye

bu

zai

wo

men

xin

li

le