1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


列王纪上

第  1  章


da

wei

wang

nian

ji

lao

mai


sui

yong

bei

zhe

gai


reng

bu

jue

nuan

1

suo

yi

chen

pu

dui

ta

shuo


bu

ru

wei

wo

zhu

wo

wang

xun

zhao

yi

ge

chu

nv


shi

ta

ci
2 使

hou

wang


feng

yang

wang


shui

zai

wang

de

huai

zhong


hao

jiao

wo

zhu

wo

wang

de

nuan

怀

yu

shi

zai

yi

se

lie

quan

jing

xun

zhao

mei

mao

de

tong

nv


xun

de

shu

nian

de

yi

ge

tong

nv
3

ya

bi

sha


jiu

dai

dao

wang

na

li


zhe

tong

nv

ji

qi

mei

mao


ta

feng

yang

wang


ci

hou

wang


wang

que

mei

you

yu

ta

qin

jin
4


na

shi


ha

ji

de

er

zi

ya

duo

ni

ya

zi

zun


shuo


wo

bi

zuo

wang


jiu

wei

zi
5

ji

yu

bei

che

liang


ma

bing


you

pai

wu

shi

ren

zai

ta

qian

tou

ben

zou


ta

fu

qin

su

lai

mei

you

shi

ta

you

men


shuo


ni

shi

zuo

shen

me

ne


ta

shen

jun

mei
6 使


sheng

zai

ya

sha

long

zhi

hou


ya

duo

ni

ya

yu

xi

lu

ya

de

er

zi

yue

ya


he

ji

si

ya

bi

ya

ta

shang

yi


er
7

ren

jiu

shun

cong

ta


bang

zhu

ta


dan

ji

si

sa

du


ye

he

ye

da

de

er

zi

bi

na

ya


xian

zhi

na

dan


shi

mei

8

li

yi


bing

da

wei

de

yong

shi


dou

bu

shun

cong

ya

duo

ni

ya


yi

ri

ya

duo

ni

ya

zai

yin

luo

jie

pang


suo

xi

lie

pan

shi

na

li


zai

le

niu

yang

9

fei

du


qing

ta

de

zhu

di

xiong


jiu

shi

wang

de

zhong

zi


bing

suo

you

zuo

wang

chen

pu

de

you

da

ren


wei

du

xian

zhi

na

dan


he

bi

na

ya


bing

yong

shi


yu

ta

de

xiong

di

suo

luo

men

10

ta

dou

mei

you

qing


na

dan

dui

suo

luo

men

de

mu

qin

ba

shi

ba

shuo


ha

ji

de

er

zi

ya

duo

ni

ya

zuo

wang
11

le


ni

mei

you

ting

jian

me


wo

men

de

zhu

da

wei

que

bu

zhi

dao


xian

zai

wo

ke

yi

gei

ni

chu

ge

zhu

yi


hao

bao

quan

ni

he

ni

er

zi

suo

luo

men

de

xing
12

ming


ni

jin

qu

jian

da

wei

wang


dui

ta

shuo


wo

zhu

wo

wang

a


ni

bu

ceng

xiang

bi

nv

qi
13

shi

shuo


ni

er

zi

suo

luo

men

bi

jie

xu

wo

zuo

wang


zuo

zai

wo

de

wei

shang

me


xian

zai

ya

duo

ni

ya

zen

me

zuo

le

wang

ne


ni

hai

yu

wang

shuo

hua

de

shi

hou


wo

ye

sui

hou

jin

qu


zheng

shi

ni

de

hua

14

ba

shi

ba

jin

ru

nei

shi

jian

wang


wang

shen

lao

mai


shu

nian

de

tong

nv

ya

bi

sha

zheng

ci
15

hou

wang


ba

shi

ba

xiang

wang

qu

shen

xia

bai


wang

shuo


ni

yao

shen

me

16

ta

shuo


wo

zhu

a


ni

ceng

xiang

bi

nv

zhi

zhe

ye

he

hua

ni

de


shen

qi

shi

shuo

17  

ni

er

zi

suo

luo

men

bi

jie

xu

wo

zuo

wang


zuo

zai

wo

de

wei

shang


xian

zai

ya

duo

ni

ya

zuo

wang

le


wo

zhu

wo

wang

que

bu

zhi

dao

18

ta

zai

le

xu

duo

niu

yang


fei

du


qing

le

wang

de

zhong

zi


he

ji

si

ya

bi

ya

ta
19


bing

yuan

shuai

yue

ya


wei

du

wang

de

pu

ren

suo

luo

men


ta

mei

you

qing


wo

zhu

wo

wang

a


yi

se

lie

zhong

ren

de

yan

mu

dou

yang

wang

ni


deng

ni

xiao

yu

ta

men
20


zai

wo

zhu

wo

wang

zhi

hou


shui

zuo

ni

de

wei


ruo

bu

ran


dao

wo

zhu

wo

wang

yu

lie

zu

tong

shui

yi

hou


wo

he

wo

er

zi

suo

luo

men
21


bi

suan

wei

zui

ren

le


ba

shi

ba

hai

yu

wang

shuo

hua

de

shi

hou


xian

zhi

na

dan

ye

jin

lai

le

22

you

ren

zou

gao

wang

shuo


xian

zhi

na

dan

lai

le


na

dan

jin

dao

wang

qian


lian

fu

yu

di
23


na

dan

shuo


wo

zhu

wo

wang

guo

ran

ying

xu

ya

duo

ni

ya

shuo


ni

bi

jie

xu

wo

zuo

wang
24


zuo

zai

wo

de

wei

shang

me


ta

jin

ri

xia

qu


zai

le

xu

duo

niu

yang


fei

du


qing

le

wang

de

zhong

zi

he

jun

zhang
25


bing

ji

si

ya

bi

ya

ta


ta

men

zheng

zai

ya

duo

ni

ya

mian

qian

chi

he


shuo


yuan

ya

duo

ni

ya

wang

wan

sui


wei

du

wo


jiu

shi

ni

de

pu

ren


he

ji

si

sa

du


ye

he

ye

da

de

er

zi

bi
26

na

ya


bing

wang

de

pu

ren

suo

luo

men


ta

dou

mei

you

qing


zhe

shi

guo

ran

chu

hu

wo

zhu

wo

wang

me


wang

que

mei

you

gao

su

pu

ren

men


zai

wo

zhu
27

wo

wang

zhi

hou


shui

zuo

ni

de

wei


da

wei

wang

fen

fu

shuo


jiao

ba

shi

ba

lai


ba

shi

ba

jiu

jin

lai

zhan

zai

wang

mian

qian

28

wang

qi

shi

shuo


wo

zhi

zhe

jiu

wo

xing

ming

tuo

li

yi

qie

ku

nan


yong

sheng

de

ye

he

hua
29

qi

shi


wo

ji

ran

zhi

zhe

ye

he

hua

yi

se

lie

de


shen

xiang

ni

qi

shi


shuo


ni

er

zi

suo
30  

luo

men

bi

jie

xu

wo

zuo

wang


zuo

zai

wo

de

wei

shang


wo

jin

ri

jiu

bi

zhao

zhe

hua

er

xing


yu

shi

ba

shi

ba

lian

fu

yu

di


xiang

wang

xia

bai


shuo


yuan

wo

zhu

da

wei

wang

wan

sui
31


da

wei

wang

you

fen

fu

shuo


jiang

ji

si

sa

du


xian

zhi

na

dan


ye

he

ye

da

de

er
32

zi

bi

na

ya

shao

lai


ta

men

jiu

dou

lai

dao

wang

mian

qian


wang

dui

ta

men

shuo


yao

dai

ling

ni

men

zhu

de

pu

ren


shi

wo

er

zi

suo

luo

men

qi

wo
33 使

de

luo

zi


song

ta

xia

dao

ji

xun


zai

na

li

ji

si

sa

du


he

xian

zhi

na

dan

yao

gao

ta

zuo

yi

se

lie

de

wang


ni

men
34

ye

yao

chui

jiao


shuo


yuan

suo

luo

men

wang

wan

sui


ran

hou

yao

gen

sui

ta

shang

lai


shi

ta

zuo

zai

wo

de

wei

shang


jie

xu

wo

zuo

wang


wo
35 使

yi

li

ta

zuo

yi

se

lie

he

you

da

de

jun


ye

he

ye

da

de

er

zi

bi

na

ya


dui

wang

shuo


a

men


yuan

ye

he

hua

wo

zhu

wo
36

wang

de


shen


ye

zhe

yang

ming

ding

 

ye

he

hua

zen

yang

yu

wo

zhu

wo

wang

tong

zai


yuan

ta

zhao

yang

yu

suo

luo

men

tong

zai


shi
37 使

ta

de

guo

wei


bi

wo

zhu

da

wei

wang

de

guo

wei

geng

da


yu

shi

ji

si

sa

du


xian

zhi

na

dan


ye

he

ye

da

de

er

zi

bi

na

ya


he

ji
38

li

ti

ren


bi

li

ti

ren


dou

xia

qu

shi

suo

luo

men

qi

da

wei

wang

de

luo

zi


jiang
使

ta

song

dao

ji

xun


ji

si

sa

du


jiu

cong

zhang

mu

zhong

qu

le

cheng

gao

you

de

jiao

lai


yong

gao

gao

suo

luo

men
39


ren

jiu

chui

jiao


zhong

min

dou

shuo


yuan

suo

luo

men

wang

wan

sui


zhong

min

gen

sui

ta

shang

lai


qie

chui

di


da

da

huan

hu


sheng

yin

zhen

di

40

ya

duo

ni

ya

he

suo

qing

de

zhong

ke

yan

yan

fang

bi


ting

jian

zhe

sheng

yin


yue

ya

ting

jian
41

jiao

sheng

jiu

shuo


cheng

zhong

wei

he

you

zhe

xiang

sheng

ne


ta

zheng

shuo

hua

de

shi

hou


ji

si

ya

bi

ya

ta

de

er

zi

yue

na

dan

lai

le


ya

duo
42

ni

ya

dui

ta

shuo


jin

lai

ba


ni

shi

ge

zhong

yi

de

ren


bi

shi

bao

hao

xin

xi


yue

na

dan

dui

ya

duo

ni

ya

shuo


wo

men

de

zhu

da

wei

wang


cheng

ran

li

suo

luo

men

wei
43

wang

le


wang

chai

qian

ji

si

sa

du


xian

zhi

na

dan


ye

he

ye

da

de

er

zi

bi

na

ya


he
44

ji

li

ti

ren


bi

li

ti

ren


dou

qu

shi

suo

luo

men

qi

wang

de

luo

zi

使

ji

si

sa

du

he

xian

zhi

na

dan


zai

ji

xun

yi

jing

gao

ta

zuo

wang


zhong

ren

dou

cong

na
45

li

huan

hu

zhe

shang

lai


sheng

yin

shi

cheng

zhen

dong


zhe

jiu

shi

ni

men

suo

ting

jian

de

sheng

yin
使


bing

qie

suo

luo

men

deng

le

guo

wei

46

wang

de

chen

pu

ye

lai

wei

wo

men

de

zhu

da

wei

wang

zhu

fu


shuo


yuan

wang

de


shen

shi
47   使

suo

luo

men

de

ming


bi

wang

de

ming

geng

zun

rong


shi

ta

de

guo

wei


bi

wang

de

guo

wei
使

geng

da


wang

jiu

zai

chuang

shang

qu

shen

xia

bai


wang

you

shuo


ye

he

hua

yi

se

lie

de


shen

shi

ying

dang

cheng

song

de


yin

ta

ci

wo

yi
48  

ren

jin

ri

zuo

zai

wo

de

wei

shang


wo

ye

qin

yan

kan

jian

le


ya

duo

ni

ya

de

zhong

ke

ting

jian

zhe

hua


jiu

dou

jing

ju


qi

lai

si

san

49

ya

duo

ni

ya

ju

pa

suo

luo

men


jiu

qi

lai


qu

zhua

zhu

ji

tan

de

jiao

50

you

ren

gao

su

suo

luo

men

shuo


ya

duo

ni

ya

ju

pa

suo

luo

men

wang


xian

zai

zhua

zhu

ji
51

tan

de

jiao


shuo


yuan

suo

luo

men

wang

jin

ri

xiang

wo

qi

shi


bi

bu

yong

dao

sha

pu

ren


suo

luo

men

shuo


ta

ruo

zuo

zhong

yi

de

ren


lian

yi

gen

tou

fa

ye

bu

zhi

luo

zai

di

shang
52


ta

ruo

xing

e


bi

yao

si

wang


yu

shi

suo

luo

men

wang

chai

qian

ren


shi

ya

duo

ni

ya

cong

tan

shang

xia

lai


ta

jiu

lai

xiang
53 使

suo

luo

men

wang

xia

bai


suo

luo

men

dui

ta

shuo


ni

hui

jia

qu

ba