1 2 3 4 5 6


提摩太前书

第  1  章


feng

wo

men

jiu

zhu


shen


he

wo

men

de

pan

wang

ji

du

ye

su

zhi

ming


zuo

ji

du

ye
1  

su

shi

tu

de

bao

luo

使

xie

xin

gei

na

yin

xin

zhu

zuo

wo

zhen

er

zi

ti

mo

tai


yuan

en

hui

lian

min

ping

an


cong
2

fu


shen

he

wo

men

zhu

ji

du

ye

su


gui

yu

ni

 

wo

wang

ma

qi

dun

qu

de

shi

hou


ceng

quan

ni

reng

zhu

zai

yi

fu

suo


hao

zhu

fu

na

ji
3

ge

ren


bu

ke

chuan

yi

jiao


ye

bu

ke

ting

cong

huang

miao

wu

ping

de

hua

yu


he

wu

qiong

de

jia

pu


zhe

deng

shi

zhi

sheng
4

bian

lun


bing

bu

fa

ming


shen

zai

xin

shang

suo

li

zhang

cheng

 

dan

ming

ling

de

zong

gui

jiu

shi

ai


zhe

ai

shi

cong

qing

jie

de

xin


he

wu

kui

de

liang

xin
5


wu

wei

de

xin

xin


sheng

chu

lai

de


you

ren

pian

li

zhe

xie


fan

qu

jiang

xu

fu

de

hua

6

xiang

yao

zuo

jiao

fa

shi


que

bu

ming

bai

zi

ji

suo

jiang

shuo

de


suo

lun

ding

de

7

wo

men

zhi

dao

lu

fa

yuan

shi

hao

de


zhi

yao

ren

yong

de

he

yi

8

yin

wei

lu

fa

bu

shi

wei

yi

ren

she

li

de


nai

shi

wei

bu

fa

he

bu

fu

de


bu

qian
9

cheng

he

fan

zui

de


bu

sheng

jie

he

lian

shi

su

de


shi

fu

mu

he

sha

ren

de


xing

yin

he

qin

nan

se

de


qiang

ren

kou

he

shuo

huang

hua

de


bing

qi

jia

shi

de


huo

shi
10

wei

bie

yang

di

zheng

dao

de

shi

she

li

de


zhe

shi

zhao

zhe

ke

cheng

song

zhi


shen

jiao

tuo

wo

rong

yao

fu

yin

shuo

de

11   耀

wo

gan

xie

na

gei

wo

li

lian

de


wo

men

zhu

ji

du

ye

su


yin

ta

yi

wo

you

zhong

xin
12


pai

wo

fu

shi

ta


wo

cong

qian

shi

xie

du


shen

de


bi

po

ren

de


wu

man

ren

de


ran

er

wo

hai

meng
13  

le

lian

min


yin

wo

shi

bu

xin

bu

ming

bai

de

shi

hou

er

zuo

de


bing

qie

wo

zhu

de

en

shi

ge

wai

feng

sheng


shi

wo

zai

ji

du

ye

su

li

you

xin

xin

he

ai
14 使

xin


ji

du

ye

su

jiang

shi


wei

yao

zheng

jiu

zui

ren


zhe

hua

shi

ke

xin

de


shi

shi

fen

ke
15

pei

fu

de


zai

zui

ren

zhong

wo

shi

ge

zui

kui


ran

er

wo

meng

le

lian

min


shi

yin

ye

su

ji

du

yao

zai

wo

zhe

zui

kui

shen

shang


xian

ming
16

ta

yi

qie

de

ren

nai


gei

hou

lai

xin

ta

de

yong

sheng

de

ren

zuo

bang

yang


dan

yuan

zun

gui

rong

yao

gui

yu

na

bu

neng

xiu

huai

bu

neng

kan

jian

yong

shi

de

jun

wang


du

yi
17 耀

de


shen


zhi

dao

yong

yong

yuan

yuan


a

men

 

wo

er

ti

mo

tai

a


wo

zhao

cong

qian

zhi

zhe

ni

de

yu

yan


jiang

zhe

ming

ling

jiao

tuo

ni
18


jiao

ni

yin

ci

ke

yi

da

na

mei

hao

de

zhang


chang

cun

xin

xin


he

wu

kui

de

liang

xin


you

ren

diu

qi

liang

xin


jiu

zai

zhen

dao

shang

ru
19

tong

chuan

po

huai

le

yi

ban


qi

zhong

you

xu

mi

nai

he

ya

li

shan

da


wo

yi

jing

ba

ta

men

jiao

gei

sa

dan


shi

ta
20 使

men

shou

ze

fa


jiu

bu

zai

bang

du

le