1 2 3


帖撒罗尼迦后书

第  1  章


bao

luo


xi

la


ti

mo

tai


xie

xin

gei

tie

sa

luo

ni

jia

zai


shen

wo

men

de

fu
1 西  

yu

zhu

ye

su

ji

du

li

de

jiao

hui


yuan

en

hui

ping

an


cong

fu


shen

he

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men

2  

di

xiong

men


wo

men

gai

wei

ni

men

chang

chang

gan

xie


shen


zhe

ben

shi

he

yi

de


yin
3  

ni

men

de

xin

xin

ge

wai

zeng

zhang


bing

qie

ni

men

zhong

ren

bi

ci

xiang

ai

de

xin

ye

dou

chong

zu


shen

zhi

wo

men

zai


shen

de

ge

jiao

hui

li

wei

ni

men

kua

kou


dou

yin

ni

men

zai

suo

shou
4  

de

yi

qie

bi

po

huan

nan

zhong


reng

jiu

cun

ren

nai

he

xin

xin


zhe

zheng

shi


shen

gong

yi

pan

duan

de

ming

zheng


jiao

ni

men

ke

suan

pei

de


shen

de

guo

5    

ni

men

jiu

shi

wei

zhe

guo

shou

kushen

ji

shi

gong

yi

de


jiu

bi

jiang

huan

nan

bao

ying

na

jia

huan

nan

gei

ni

men

de

ren

6  

ye

bi

shi

ni

men

zhe

shou

huan

nan

de

ren


yu

wo

men

tong

de

ping

an


na

shi


zhu

ye
7 使

su

tong

ta

you

neng

li

de

tian

shi


cong

tian

shang

zai

huo

yan

zhong

xian

xian

使

yao

bao

ying

na

bu

ren

shi


shen


he

na

bu

ting

cong

wo

zhu

ye

su

fu

yin

de

ren

8  

ta

men

yao

shou

xing

fa


jiu

shi

yong

yuan

chen

lun


li

kai

zhu

de

mian

he

ta

quan

neng

de

rong
9

guang


zhe

zheng

shi

zhu

jiang

lin

yao

zai

ta

sheng

tu

de

shen

shang

de

rong

yao


you

zai

yi

qie

xin

de

ren
10 耀

shen

shang

xian

wei

xi

qi

de

na

ri

ziwo

men

dui

ni

men

zuo

de

jian

zheng


ni

men

ye

xin

leyin

ci


wo

men

chang

wei

ni

men

dao

gao


yuan

wo

men

de


shen

kan

ni

men

pei

de

guo

suo
11  

meng

de

shao


you

yong

da

neng

cheng

jiu

ni

men

yi

qie

suo

xian

mu

de

liang

shan


he

yi

qie

yin

xin

xin

suo

zuo

de

gong

fu


jiao

wo

men

zhu

ye

su

de

ming


zai

ni

men

shen

shang

de

rong

yao


ni

men

ye

zai

ta

shen

shang
12 耀

de

rong

yao


dou

zhao

zhe

wo

men

de


shen

bing

zhu

ye

su

ji

du

de

en

耀