1 2 3 4 5 6 7 8 9


阿摩司书

第  1  章


dang

you

da

wang

wu

xi

ya


yi

se

lie

wang

yue

a

shi

de

er

zi

ye

luo

bo

an

zai

wei

de
1 西

shi

hou


da

di

zhen

qian

er

nian


ti

ge

ya

mu

ren

zhong

de

a

mo

si

de

mo

shi

lun

yi

se

lie


ta

shuo


ye

he

hua

bi

cong

xi

an

hou

jiao


cong

ye

lu

sa

leng

fa

sheng


mu

ren

de

cao
2

chang

yao

bei

ai


jia

mi

de

shan

ding

yao

ku

gan


ye

he

hua

ru

ci

shuo


da

ma

se

san

fan

si

ci

de

fan

zui


wo

bi

bu

mian

qu

ta

de
3

xing

fa


yin

wei

ta

yi

da

liang

shi

de

tie

qi

da

guo

ji

lie


wo

que

yao

jiang

huo

zai

ha

xue

de

jia

zhong


shao

mie

bian

ha

da

de

gong

dian

4 便 殿

wo

bi

zhe

duan

da

ma

se

de

men

shuan


jian

chu

ya

wen

ping

yuan

de

ju

min

he

bo


yi

dian
5

zhang

quan

de


ya

lan

ren

bi

bei

lu

dao

ji

er


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de


ye

he

hua

ru

ci

shuo


jia

sa

san

fan

si

ci

de

fan

zui


wo

bi

bu

mian

qu

ta

de

xing
6

fa


yin

wei

ta

lu

lue

zhong

min

jiao

gei

yi

dong


wo

que

yao

jiang

huo

zai

jia

sa

de

cheng

nei


shao

mie

qi

zhong

de

gong

dian

7 殿

wo

bi

jian

chu

ya

shi

tu

de

ju

min


he

ya

shi

ji

lun

zhang

quan

de


ye

bi

fan

shou

gong
8

ji

yi

ge

lun


fei

li

shi

ren

suo

yu

sheng

de

bi

dou

mie

wang


zhe

shi

zhu

ye

he

hua

shuo

de


ye

he

hua

ru

ci

shuo


tui

luo

san

fan

si

ci

di

fan

zui


wo

bi

bu

mian

qu

ta

de

xing
9

fa


yin

wei

ta

jiang

zhong

min

jiao

gei

yi

dong


bing

bu

ji

nian

di

xiong

de

meng

yue


wo

que

yao

jiang

huo

zai

tui

luo

de

cheng

nei


shao

mie

qi

zhong

de

gong

dian

10 殿

ye

he

hua

ru

ci

shuo


yi

dong

san

fan

si

ci

de

fan

zui


wo

bi

bu

mian

qu

ta

de

xing
11

fa


yin

wei

ta

na

dao

zhui

gan

xiong

di


hao

wu

lian

min


fa

nu

si

lie


yong

huai

fen
怀 忿

nu


wo

que

yao

jiang

huo

zai

ti

man


shao

mie

bo

si

la

de

gong

dian

12 殿

ye

he

hua

ru

ci

shuo


ya

men

ren

san

fan

si

ci

de

fan

zui


wo

bi

bu

mian

qu

ta

men
13

de

xing

fa


yin

wei

ta

men

pou

kai

ji

lie

de

yun

fu


kuo

zhang

zi

ji

de

jing

jie


wo

que

yao

zai

zheng

zhan

na

han

de

ri

zi


xuan

feng

kuang

bao

de

shi

hou


dian

huo

zai

la

ba
14

de

cheng

nei


shao

mie

qi

zhong

de

gong

dian

殿

ta

men

de

wang

he

shou

ling

bi

yi

tong

bei

lu

qu


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de

15