1 2 3 4 5 6


以弗所书

第  1  章


feng


shen

zhi

yi


zuo

ji

du

ye

su

shi

tu

de

bao

luo


xie

xin

gei

zai

yi

fu

suo

de
1   使

sheng

tu


jiu

shi

zai

ji

du

ye

su

li

you

zhong

xin

de

ren


yuan

en

hui

ping

an


cong


shen

wo

men

de

fu


he

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men
2  


yuan

song

zan

gui

yu

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

fu


shen


ta

zai

ji

du

li


ceng

ci
3  

gei

wo

men

tian

shang

ge

yang

shu

ling

de

fu

qi


jiu

ru


shen

cong

chuang

li

shi

jie

yi

qian


zai

ji

du

li

jian

xuan

le

wo

men


shi

wo

men
4   使

zai

ta

mian

qian

cheng

wei

sheng

jie


wu

you

xia

ci


you

yin

ai

wo

men


jiu

an

zhe

zi

ji

yi

zhi

suo

xi

yue

de


yu

ding

wo

men


jie

zhe
5

ye

su

ji

du

de

er

zi

de

ming

fen


shi

ta

rong

yao

de

en

dian

de

zhao

cheng

zan


zhe

en

dian

shi

ta

zai

ai

zi

li

suo

ci

gei

wo
6 使 耀

men

de


wo

men

jie

zhe

ai

zi

de

xue


de

meng

jiu

shu


guo

fan

de

yi

she

mian


nai

shi

zhao

ta
7

feng

fu

de

en

dian


zhe

en

dian

shi


shen

yong

zhu

ban

zhi

hui

cong

ming


chong

chong

zu

zu

shang

gei

wo

men

de

8  

dou

shi

zhao

ta

zi

ji

suo

yu

ding

de

mei

yi


jiao

wo

men

zhi

dao

ta

zhi

yi

de

ao

mi

9

yao

zhao

suo

an

pai

de


zai

ri

qi

man

zu

de

shi

hou


shi

tian

shang

di

shang

yi

qie

suo

you
10 使

de


dou

zai

ji

du

li

mian

tong

gui

yu

yi


wo

men

ye

zai

ta

li

mian

de

le

ji

yede

huo

zuo

cheng


zhe

yuan

shi

na

wei

sui

ji
11

yi

xing

zuo

wan

shi

de


zhao

zhe

ta

zhi

yi

suo

yu

ding

de


jiao

ta

de

rong

yao


cong

wo

men

zhe

shou

xian

zai

ji

du

li

you

pan

wang

de

ren


ke

yi

de
12 耀

zhao

cheng

zan


ni

men

ji

ting

jian

zhen

li

de

dao


jiu

shi

na

jiao

ni

men

de

jiu

de

fu

yin


ye

xin

le
13

ji

du


ji

ran

xin

ta


jiu

shou

le

suo

ying

xu

de

sheng

ling

wei

yin

ji


zhe

sheng

ling


shi

wo

men

de

ji

ye

de

ping

juyuan

wen

zuo

zhi


zhi

deng

dao


shen
14  

zhi

min


min

yuan

wen

zuo

chan

ye


bei

shu


shi

ta

de

rong

yao

de

zhao

cheng

zan

使 耀

yin

ci


wo

ji

ting

jian

ni

men

xin

cong

zhu

ye

su


qin

ai

zhong

sheng

tu

15

jiu

wei

ni

men

bu

zhu

de

gan

xie


shen


dao

gao

de

shi

hou


chang

ti

dao

ni

men

16  

qiu

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de


shen


rong

yao

de

fu


jiang

na

ci

ren

zhi

hui

he

qi
17   耀

shi

de

ling


shang

gei

ni

men


shi

ni

men

zhen

zhi

dao

ta

使

bing

qie

zhao

ming

ni

men

xin

zhong

de

yan

jing


shi

ni

men

zhi

dao

ta

de

en

shao

you

he

deng

zhi
18 使

wang


ta

zai

sheng

tu

zhong

de

de

ji

ye


you

he

deng

feng

sheng

de

rong

yao

耀

bing

zhi

dao

ta

xiang

wo

men

zhe

xin

de

ren

suo

xian

de

neng

li


shi

he

deng

hao

da

19

jiu

shi

zhao

ta

zai

ji

du

shen

shang


suo

yun

xing

de

da

neng

da

li


shi

ta

cong

si

li

fu
20 使

huo


jiao

ta

zai

tian

shang

zuo

zai

zi

ji

de

you

bian


yuan

chao

guo

yi

qie

zhi

zheng

de


zhang

quan

de


you

neng

de


zhu

zhi

de


he

yi

qie

you
21

ming

de


bu

dan

shi

jin

shi

de


lian

lai

shi

de

ye

dou

chao

guo

le


you

jiang

wan

you

fu

zai

ta

de

jiao

xia


shi

ta

wei

jiao

hui

zuo

wan

you

zhi

shou

22 使

jiao

hui

shi

ta

de

shen

ti


shi

na

chong

man

wan

you

zhe

suo

chong

man

de

23