1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


以斯拉记

第  1  章


bo

si

wang

gu

lie

yuan

nian


ye

he

hua

wei

yao

ying

yan

jie

ye

li

mi

kou

suo

shuo

de

hua

1

jiu

ji

dong

bo

si

wang

gu

lie

de

xin


shi

ta

xia

zhao

tong

gao

quan

guo

shuo

使

bo

si

wang

gu

lie

ru

ci

shuo


ye

he

hua

tian

shang

de


shen


yi

jiang

tian

xia

wan

guo

ci
2  

gei

wo


you

zhu

fu

wo

zai

you

da

de

ye

lu

sa

leng


wei

ta

jian

zao

dian

yu

殿

zai

ni

men

zhong

jian

fan

zuo

ta

zi

min

de


ke

yi

shang

you

da

de

ye

lu

sa

leng


zai

ye
3

lu

sa

leng

zhong

jian

ye

he

hua

yi

se

lie


shen

de

dianzhi

you

ta

shi


shen


yuan
  殿  


shen

yu

zhe

ren

tong

zai

 

fan

sheng

xia

de

ren


wu

lun

ji

ju

he

chu


na

di

de

ren

yao

yong

jin

yin

cai

wu

sheng

chu
4

bang

zhu

ta


ling

wai

ye

yao

wei

ye

lu

sa

leng


shen

de

dian


gan

xin

xian

shang

li

wu

  殿

yu

shi

you

da

he

bian

ya

min

de

zu

zhang


ji

si

li

wei

ren


jiu

shi

yi

qie

bei


shen
5 便  

ji

dong

ta

xin

de

ren


dou

qi

lai

yao

shang

ye

lu

sa

leng

qu

jian

zao

ye

he

hua

de

dian

殿

ta

men

si

wei

de

ren

jiu

na

yin

qi


jin

zi


cai

wu


sheng

chu


zhen

bao

bang

zhu

ta
6

menyuan

wen

zuo

jian

gu

ta

men

de

shou


ling

wai

hai

you

gan

xin

xian

de

li

wu


gu

lie

wang

ye

jiang

ye

he

hua

dian

de

qi

min

na

chu

lai


zhe

qi

min

shi

ni

bu

jia

ni

sa
7 殿

cong

ye

lu

sa

leng

lue

lai


fang

zai

zi

ji

shen

zhi

miao

zhong

de


bo

si

wang

gu

lie

pai

ku

guan

mi

ti

li

da


jiang

zhe

qi

min

na

chu

lai


an

shu

jiao

gei
8

you

da

de

shou

ling

she

ba

sa


qi

min

de

shu

mu

ji

zai

xia

mian


jin

pan

san

shi

ge


yin

pan

yi

qian

ge


dao

er

shi
9

jiu

ba


jin

wan

san

shi

ge


yin

wan

zhi

ci

de

si

bai

yi

shi

ge


bie

yang

de

qi

min

yi

qian

jian
10


jin

yin

qi

min


gong

you

wu

qian

si

bai

jian


bei

lu

de

ren

cong

ba

bi

lun

shang

ye

lu

sa
11

leng

de

shi

hou


she

ba

sa

jiang

zhe

yi

qie

dou

dai

shang

lai