1 2 3


哈巴谷书

第  1  章


xian

zhi

ha

ba

gu

suo

de

de

mo

shi

1

ta

shuo


ye

he

hua

a


wo

hu

qiu

ni


ni

bu

ying

yun


yao

dao

ji

shi

ne


wo
2

yin

qiang

bao

ai

qiu

ni


ni

hai

bu

zheng

jiu


ni

wei

he

shi

wo

kan

jian

zui

nie


ni

wei

he

kan

zhe

jian

e

er

bu

li

ne


hui

mie

he
3 使

qiang

bao

zai

wo

mian

qian


dou

you

qi

le

zheng

duan

he

xiang

dou

de

shi


yin

ci

lu

fa

fang

song


gong

li

ye

bu

xian

ming


e

ren

wei

kun

yi

ren


suo

yi

gong

li
4

xian

ran

dian

dao


ye

he

hua

shuo


ni

men

yao

xiang

lie

guo

zhong

guan

kan


da

da

jing

qi


yin

wei

zai

ni

men
5

de

shi

hou


wo

xing

yi

jian

shi


sui

you

ren

gao

su

ni

men


ni

men

zong

shi

bu

xin


wo

bi

xing

qi

jia

lei

di

ren


jiu

shi

na

can

ren

bao

zao

zhi

min


tong

xing

bian

di


zhan
6

ju

na

bu

shu

zi

ji

de

zhu

chu


ta

wei

wu

ke

wei


pan

duan

he

shi

li


dou

ren

yi

fa

chu

7

ta

de

ma

bi

bao

geng

kuai


bi

wan

shang

de

chai

lang

geng

meng


ma

bing

yong

yue

zheng

xian


dou
8

cong

yuan

fang

er

lai


ta

men

fei

pao

ru

ying

zhua

shi


dou

wei

xing

qiang

bao

er

lai


ding

zhu

lian

mian

xiang

qian


jiang

lu

lue

de

ren

ju

ji


duo

ru
9

chen

sha


ta

men

ji

qiao

jun

wang


xiao

hua

shou

ling


chi

xiao

yi

qie

bao

zhang


zhu

lei

gong

qu

10

ta

yi

zi

ji

de

shi

li

wei

shen


xiang

feng

meng

ran

sao

guo


xian

wei

you

zui

11

ye

he

hua

wo

de


shen


wo

de

sheng

zhe

a


ni

bu

shi

cong

geng

gu

er

you

me


wo
12  

men

bi

bu

zhi

si


ye

he

hua

a


ni

pai

ding

ta

wei

yao

xing

fa

ren


pan

shi

a


ni

she

li

ta

wei

yao

cheng

zhi

ren


ni

yan

mu

qing

jie

bu

kan

xie

pi


bu

kan

jian

e


xing

gui

zha

de


ni

wei

he

kan

zhe
13

bu

li

ne


e

ren

tun

mie

bi

zi

ji

gong

yi

de


ni

wei

he

jing

mo

bu

yu

ne


ni

wei

he

shi

ren

ru

hai

zhong

de

yu


you

ru

mei

you

guan

xia

de

pa

wu

ne

14 使

ta

yong

gou

gou

zhu


yong

wang

bu

huo


yong

la

wang

ju

ji

ta

men


yin

ci


ta

huan

xi
15

kuai

le


jiu

xiang

wang

xian

ji


xiang

wang

shao

xiang


yin

ta

you

ci

de

fei

mei

de

fen


he

fu

yu

de
16

shi

wu


ta

qi

ke

lu

ci

dao

kong

wang

luo


jiang

lie

guo

de

ren

shi

chang

sha

lu


hao

bu

gu

xi

ne
17