1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


以赛亚书

第  1  章


dang

wu

xi

ya


yue

tan


ya

ha

si


xi

xi

jia


zuo

you

da

wang

de

shi

hou


ya
1 西 西

mo

si

de

er

zi

yi

sai

ya

de

mo

shi


lun

dao

you

da


he

ye

lu

sa

leng


tian

na


yao

ting


di

a


ce

er

er

ting


yin

wei

ye

he

hua

shuo


wo

yang

yu

er
2

nv


jiang

ta

men

yang

da


ta

men

jing

bei

ni

wo


niu

ren

shi

zhu

ren


lu

ren

shi

zhu

ren

de

cao


yi

se

lie

que

bu

ren

shi


wo

de

min
3

que

bu

liu

yi


hai


fan

zui

de

guo

min


dan

zhe

zui

nie

de

bai

xing


xing

e

de

zhong

lei


bai

huai

de
4

er

nv


ta

men

li

qi

ye

he

hua


miao

shi

yi

se

lie

de

sheng

zhe


yu

ta

sheng

shu


wang

hou

tui

bu

退

ni

men

wei

shen

me

lu

ci

bei

ni


hai

yao

shou

ze

da

me


ni

men

yi

jing

man

tou

teng

tong
5


quan

xin

fa

hun


cong

jiao

zhang

dao

tou

ding


mei

you

yi

chu

wan

quan

de


jin

shi

shang

kou


qing

zhong


yu

xin
6

da

de

shang

hen


dou

mei

you

shou

kou


mei

you

chan

guo


ye

mei

you

yong

gao

zi

run


ni

men

de

di

tu

yi

jing

huang

liang


ni

men

de

cheng

yi

bei

huo

fen

hui


ni

men

de

tian

di
7


zai

ni

men

yan

qian

wei

wai

bang

ren

suo

qin

tun


ji

bei

wai

bang

ren

qing

fu


jiu

cheng

wei

huang

liang


jin

cun

xi

an

chengcheng

yuan

wen

zuo

nv

zi


hao

xiang

pu

tao

yuan

de

cao

peng


gua

tian
8

de

mao

wu


bei

wei

kun

de

cheng

yi


ruo

bu

shi

wan

jun

zhi

ye

he

hua

gei

wo

men

shao

liu

yu

zhong


wo

men

zao

yi

xiang

suo

duo

ma
9


e

mo

la

de

yang

zi

le


ni

men

zhe

suo

duo

ma

de

guan

zhang

a


yao

ting

ye

he

hua

de

hua


ni

men

zhe

e

mo

la
10

de

bai

xing

a


yao

ce

er

ting

wo

men


shen

de

xun

hui

 

ye

he

hua

shuo


ni

men

suo

xian

de

xu

duo

ji

wu


yu

wo

he

yi

ne


gong

mian

yang

de
11

fan

jihe

fei

chu

de

zhi

you


wo

yi

jing

gou

le


gong

niu

de

xue


yang

gao

de

xue


gong

shan

yang

de

xue


wo

dou

bu

xi

yue


ni

men

lai

chao

jian

wo


shui

xiang

ni

men

tao

zhe

xie


shi

ni

men

jian

ta

wo

de

yuan

yu

ne
12 使


ni

men

bu

yao

zai

xian

xu

fu

de

gong

wu


xiang

pin

shi

wo

suo

zeng

wu

de


yue

shuo


he
13

an

xi

ri


bing

xuan

shao

de

da

hui


ye

shi

wo

suo

zeng

wu

de


zuo

zui

nie


you

shou

yan

su

hui


wo

ye

bu

neng

rong

ren


ni

men

de

yue

shuo


he

jie

qi


wo

xin

li

hen

e


wo

dou

yi

wei

ma

fan


wo

dan
14

dang


bian

bu

nai

fan

便

ni

men

ju

shou

dao

gao


wo

bi

zhe

yan

bu

kan


jiu

shi

ni

men

duo

duo

de

qi

dao


wo
15

ye

bu

ting


ni

men

de

shou

dou

man

le

sha

ren

de

xue


ni

men

yao

xi

zhuo


zi

jie


cong

wo

yan

qian

chu

diao

ni

men

de

e

xing


yao

zhi

zhu

zuo
16

e


xue

xi

xing

shan


xun

qiu

gong

ping


jie

jiu

shou

qi

ya

de


gei

gu

er

shen

yuan


wei

gua
17

fu

bian

qu


ye

he

hua

shuo


ni

men

lai


wo

men

bi

ci

bian

lun


ni

men

de

zui

sui

xiang

zhu

hong

18

bi

bian

cheng

xue

bai


sui

hong

ru

dan

yan


bi

bai

ru

yang

mao


ni

men

ruo

gan

xin

ting

cong


bi

chi

di

shang

de

mei

wu

19

ruo

bu

ting

cong


fan

dao

bei

ni


bi

bei

dao

jian

tun

mie


zhe

shi

ye

he

hua

qin

kou

shuo
20

de


ke

tan

zhong

xin

de

cheng


bian

wei

ji

nv


cong

qian

chong

man

le

gong

ping


gong

yi

ju

zai

qi
21

zhong


xian

jin

que

you

xiong

shou

ju

zhu


ni

de

yin

zi


bian

wei

zha

zi


ni

de

jiu


yong

shui

chan

dui

22

ni

de

guan

zhang

ju

xin

bei

ni


yu

dao

zei

zuo

ban


ge

dou

xi

ai

hui

lu


zhui

qiu

zang
23 贿

si


ta

men

bu

wei

gu

er

shen

yuan


gua

fu

de

an

jian


ye

bu

de

cheng

dao

ta

men

mian

qian


yin

ci


zhu

wan

jun

zhi

ye

he

hua

yi

se

lie

de

da

neng

zhe

shuo


ai


wo

yao

xiang

wo
24

de

dui

tou

xue

hen


xiang

wo

de

di

ren

bao

chou


wo

bi

fan

shou

jia

zai

ni

shen

shang


lian

jin

ni

de

zha

zi


chu

jing

ni

de

za

zhi

25

wo

ye

bi

fu

huan

ni

de

shen

pan

guan


xiang

qi

chu

yi

yang


fu

huan

ni

de

mou

shi


xiang
26

qi

xian

yi

ban


ran

hou


ni

bi

cheng

wei

gong

yi

zhi

cheng


zhong

xin

zhi

yi


xi

an

bi

yin

gong

ping

de

meng

jiu

shu


qi

zhong

gui

zheng

de

ren


bi

yin

gong

yi

de

meng

jiu
27

shu


dan

bei

ni

dehe

fan

zui

de


bi

yi

tong

bai

wang


li

qi

ye

he

hua

de


bi
28

zhi

xiao

mie


na

deng

ren

bi

yin

ni

men

suo

xi

ai

de

xiang

shu

bao

kui


ni

men

bi

yin

suo

xuan

ze

de

yuan
29

zi

meng

xiu


yin

wei

ni

men

bi

ru

ye

zi

ku

gan

de

xiang

shu


hao

xiang

wu

shui

jiao

guan

de

yuan

zi

30

you

quan

shi

de

bi

ru

ma

rang


ta

de

gong

zuo


hao

xiang

huo

xing


dou

yao

yi

tong

fen

hui
31


wu

ren

pu

mie