1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


耶利米书

第  1  章


bian

ya

min

di

ya

na

tu

cheng

de

ji

si

zhong


xi

lei

jia

de

er

zi

ye

li

mi

de

hua

ji
1 便

zai

xia

mian


you

da

wang

ya

men

de

er

zi

yue

xi

ya

zai

wei

shi

san

nian


ye

he

hua

de

hua

lin

dao

ye
2 西

li

mi


cong

you

da

wang

yue

xi

ya

de

er

zi

yue

ya

jing

zai

wei

de

shi

hou


zhi

dao

you

da

wang

yue
3 西

xi

ya

de

er

zi

xi

di

jia

zai

wei

de

mo

nian


jiu

shi

shi

yi

nian

wu

yue

jian

ye

lu

sa
西 西

leng

ren

bei

lu

de

shi

hou


ye

he

hua

de

hua


ye

chang

lin

dao

ye

li

mi


ye

li

mi

shuo


ye

he

hua

de

hua

lin

dao

wo


shuo

4

wo

wei

jiang

ni

zao

zai

fu

zhong


wo

yi

xiao

de

ni


ni

wei

chu

mu

tai


wo

yi

fen

bie
5

ni

wei

sheng


wo

yi

pai

ni

zuo

lie

guo

de

xian

zhi


wo

jiu

shuo


zhu

ye

he

hua

a


wo

bu

zhi

zen

yang

shuo


yin

wei

wo

shi

nian

you

de

6

ye

he

hua

dui

wo

shuo


ni

bu

yao

shuo

wo

shi

nian

you

de


yin

wei

wo

chai

qian

ni

dao

shui
7

na

li

qu


ni

dou

yao

qu


wo

fen

fu

ni

shuo

shen

me

hua


ni

dou

yao

shuo


ni

bu

yao

ju

pa

ta

men


yin

wei

wo

yu

ni

tong

zai


yao

zheng

jiu

ni


zhe

shi

ye

he
8

hua

shuo

de


yu

shi

ye

he

hua

shen

shou

an

wo

de

kou


dui

wo

shuo


wo

yi

jiang

dang

shuo

de

hua

chuan

gei
9

ni


kan

na


wo

jin

ri

li

ni

zai

lie

bang

lie

guo

zhi

shang


wei

yao

shi

xing

ba

chu


chai

hui
10


hui

huai


qing

fu


you

yao

jian

li

zai

zhi


ye

he

hua

de

hua


you

lin

dao

wo

shuo


ye

li

mi

ni

kan

jian

shen

me


wo

shuo


wo
11

kan

jian

yi

gen

xing

shu

zhi


ye

he

hua

dui

wo

shuo


ni

kan

de

bu

cuo


yin

wei

wo

liu

yi

bao

shou

wo

de

hua


shi
12 使

de

cheng

jiu


ye

he

hua

de

hua

di

er

ci

lin

dao

wo

shuo


ni

kan

jian

shen

me


wo

shuo


wo

kan

jian
13

yi

ge

shao

kai

de

guo


cong

bei

er

qing


ye

he

hua

dui

wo

shuo


bi

you

zai

huo

cong

bei

fang

fa

chu


lin

dao

zhe

di

de

yi

qie

ju
14

min


ye

he

hua

shuo


kan

na


wo

yao

shao

bei

fang

lie

guo

de

zhong

zu


ta

men

yao

lai


ge
15

an

zuo

wei

zai

ye

lu

sa

leng

de

cheng

men

kou


zhou

wei

gong

ji

cheng

qiang


you

yao

gong

ji

you

da

de

yi

qie

cheng

yi


zhi

yu

zhe

min

de

yi

qie

e


jiu

shi

li

qi

wo


xiang

bie

shen

shao

xiang


gui

bai

zi

ji
16

shou

suo

zao

de


wo

yao

fa

chu

wo

de

pan

yu


gong

ji

ta

men


suo

yi

ni

dang

shu

yao


qi

lai

jiang

wo

suo

fen

fu

ni

de

yi

qie

hua

gao

su

ta

men


bu
17

yao

yin

ta

men

jing

huang


mian

de

wo

shi

ni

zai

ta

men

mian

qian

jing

huang

使

kan

na


wo

jin

ri

shi

ni

cheng

wei

jian

cheng


tie

zhu


tong

qiang


yu

quan

di


he

you
18 使

da

de

jun

wang


shou

ling


ji

si


bing

di

shang

de

zhong

min

fan

dui


ta

men

yao

gong

ji

ni


que

bu

neng

sheng

ni


yin

wei

wo

yu

ni

tong

zai


yao

zheng

jiu

ni
19


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de