1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


约翰福音

第  1  章


tai

chu

you

dao


dao

yu


shen

tong

zai


dao

jiu

shi


shen

1  

zhe

dao

tai

chu

yu


shen

tong

zai

2 

wan

wu

shi

jie

zhe

ta

zao

de


fan

bei

zao

de


mei

you

yi

yang

bu

shi

jie

zhe

ta

zao

de
3


sheng

ming

zai

ta

li

tou


zhe

sheng

ming

jiu

shi

ren

de

guang

4

guang

zhao

zai

hei

an

li


hei

an

que

bu

jie

shou

guang

5

you

yi

ge

ren


shi

cong


shen

na

li

chai

lai

de


ming

jiao

yue

han

6 

zhe

ren

lai


wei

yao

zuo

jian

zheng


jiu

shi

wei

guang

zuo

jian

zheng


jiao

zhong

ren

yin

ta

ke

yi
7

xin


ta

bu

shi

na

guang


nai

shi

yao

wei

guang

zuo

jian

zheng

8

na

guang

shi

zhen

guang


zhao

liang

yi

qie

sheng

zai

shi

shang

de

ren

9

ta

zai

shi

jie


shi

jie

ye

shi

jie

zhe

ta

zao

de


shi

jie

que

bu

ren

shi

ta

10

ta

dao

zi

ji

de

di

fang

lai


zi

ji

de

ren

dao

bu

jie

dai

ta

11

fan

jie

dai

ta

de


jiu

shi

xin

ta

ming

de

ren


ta

jiu

ci

ta

men

quan

bing


zuo


shen
12 

de

er

nv


zhe

deng

ren

bu

shi

cong

xue

qi

sheng

de


bu

shi

cong

qing

yu

sheng

de


ye

bu

shi

cong

ren

yi
13

sheng

de


nai

shi

cong


shen

sheng

de

 

dao

cheng

le

rou

shen


zhu

zai

wo

men

zhong

jian


chong

chong

man

man

de

you

en

dian

you

zhen

li

14

wo

men

ye

jian

guo

ta

de

rong

guang


zheng

shi

fu

du

sheng

zi

de

rong

guang


yue

han

wei

ta

zuo

jian

zheng


han

zhe

shuo


zhe

jiu

shi

wo

ceng

shuo


na

zai

wo

yi

hou

lai
15

de


fan

cheng

le

zai

wo

yi

qian

de


yin

ta

ben

lai

zai

wo

yi

qian


cong

ta

feng

man

de

en

dian

li

wo

men

dou

ling

shou

le


er

qie

en

shang

jia

en

16

lu

fa

ben

shi

jie

zhe

mo

xi

chuan

de


en

dian

he

zhen

li


dou

shi

you

ye

su

ji

du

lai
17 西

de


cong

lai

mei

you

ren

kan

jian


shen


zhi

you

zai

fu

huai

li

de

du

sheng

zi

jiang

ta

biao

ming

chu
18  怀

lai


yue

han

suo

zuo

de

jian

zheng


ji

zai

xia

mian


you

tai

ren

cong

ye

lu

sa

leng

chai

ji

si

he
19

li

wei

ren

dao

yue

han

na

li


wen

ta

shuo


ni

shi

shui


ta

jiu

ming

shuo


bing

bu

yin

man


ming

shuo


wo

bu

shi

ji

du

20

ta

men

you

wen

ta

shuo


zhe

yang

ni

shi

shui

ne


shi

yi

li

ya

me


ta

shuo


wo

bu
21

shi


shi

na

xian

zhi

me


ta

hui

da

shuo


bu

shi


yu

shi

ta

men

shuo


ni

dao

di

shi

shui


jiao

wo

men

hao

hui

fu

chai

wo

men

lai

de

ren

22

ni

zi

ji

shuo


ni

shi

shui


ta

shuo


wo

jiu

shi

na

zai

kuang

ye

you

ren

sheng

han

zhe

shuo


xiu

zhi

zhu

de

dao

lu


zheng
23

ru

xian

zhi

yi

sai

ya

suo

shuo

de


na

xie

ren

shi

fa

li

sai

ren

chai

lai

dehuo

zuo

na

chai

lai

de

shi

fa

li

sai

ren

24

ta

men

jiu

wen

ta

shuo


ni

ji

bu

shi

ji

du


bu

shi

yi

li

ya


ye

bu

shi

na

xian
25

zhi


wei

shen

me

shi

xi

ne


yue

han

hui

da

shuo


wo

shi

yong

shui

shi

xi


dan

you

yi

wei

zhan

zai

ni

men

zhong

jian


shi
26

ni

men

bu

ren

shi

de


jiu

shi

na

zai

wo

yi

hou

lai

de


wo

gei

ta

jie

xie

dai


ye

bu

pei

27

zhe

shi

zai

yue

dan

he

wai

bo

da

niyou

gu

juan

zuo

bo

da

ba

la


yue

han

shi

xi
28

de

di

fang

zuo

de

jian

zheng


ci

ri


yue

han

kan

jian

ye

su

lai

dao

ta

na

li


jiu

shuo


kan

nashen

de

gao
29 

yang


chu

qu


huo

zuo

bei

fu


shi

ren

zui

nie

de


zhe

jiu

shi

wo

ceng

shuo


you

yi

wei

zai

wo

yi

hou

lai


fan

cheng

le

zai

wo

yi

qian

de

30

yin

ta

ben

lai

zai

wo

yi

qian


wo

xian

qian

bu

ren

shi

ta


ru

jin

wo

lai

yong

shui

shi

xi


wei

yao

jiao

ta

xian

ming

gei

yi
31

se

lie

ren


yue

han

you

zuo

jian

zheng

shuo


wo

ceng

kan

jian

sheng

ling

fang

fu

ge

zi


cong

tian

jiang

xia


zhu
32 彿

zai

ta

de

shen

shang


wo

xian

qian

bu

ren

shi

ta


zhi

shi

na

chai

wo

lai

yong

shui

shi

xi

de


dui

wo

shuo


ni
33

kan

jian

sheng

ling

jiang

xia

lai


zhu

zai

shui

de

shen

shang


shui

jiu

shi

yong

sheng

ling

shi

xi

de


wo

kan

jian

le


jiu

zheng

ming

zhe

shi


shen

de

er

zi

34 

zai

ci

ri


yue

han

tong

liang

ge

men

tu

zhan

zai

na

li

35

ta

jian

ye

su

xing

zou


jiu

shuo


kan

na


zhe

shi


shen

de

gao

yang

36 

liang

ge

men

tu

ting

jian

ta

de

hua


jiu

gen

cong

le

ye

su

37

ye

su

zhuan

guo

shen

lai


kan

jian

ta

men

gen

zhe


jiu

wen

ta

men

shuo


ni

men

yao

shen

me
38


ta

men

shuo


la

bi


zai

na

li

zhula

bi

fan

chu

lai


jiu

shi

fu

ziye

su

shuo


ni

men

lai

kan


ta

men

jiu

qu

kan

ta

zai

na

li

zhu


zhe

yi

tian

bian

yu
39 便

ta

tong

zhu


na

shi

yue

you

shen

zheng

le


ting

jian

yue

han

de

hua


gen

cong

ye

su

de

na

liang

ge

ren


yi

ge

shi

xi

men

bi

de

de
40 西

xiong

di

an

de

lie


ta

xian

zhao

zhao

zi

ji

de

ge

ge

xi

men


dui

ta

shuo


wo

men

yu

jian

mi

sai

ya

le

41 西


mi

sai

ya

fan

chu

lai


jiu

shi

ji

du


yu

shi

ling

ta

qu

jian

ye

su


ye

su

kan

zhe

ta

shuo


ni

shi

yue

han

de

er

zi

xi

men
42 西yue

han

ma

tai

shi

liu

zhang

shi

qi

jie

cheng

yue

na


ni

yao

cheng

wei

ji

faji

fa

fan

chu

lai


jiu

shi

bi

deyou

ci

ri


ye

su

xiang

yao

wang

jia

li

li

qu


yu

jian

fei

li


jiu

dui

ta

shuo


lai
43

gen

cong

wo

ba


zhe

fei

li

shi

bo

sai

da

ren


he

an

de

lie


bi

de

tong

cheng

44

fei

li

zhao

zhao

na

dan

ye


dui

ta

shuo


mo

xi

zai

lu

fa

shang

suo

xie

de


he

zhong

xian
45 西

zhi

suo

ji

de

na

yi

wei


wo

men

yu

jian

le


jiu

shi

yue

se

de

er

zi

na

sa

lei

ren

ye

su


na

dan

ye

dui

ta

shuo


na

sa

lei

hai

neng

chu

shen

me

hao

de

me


fei

li

shuo


ni

lai
46

kan


ye

su

kan

jian

na

dan

ye

lai


jiu

zhi

zhe

ta

shuo


kan

na


zhe

shi

ge

zhen

yi

se

lie
47

ren


ta

xin

li

shi

mei

you

gui

zha

de


na

dan

ye

dui

ye

su

shuo


ni

cong

na

li

zhi

dao

wo

ne


ye

su

hui

da

shuo


fei

li
48

hai

mei

you

zhao

hu

ni


ni

zai

wu

hua

guo

shu

di

xia


wo

jiu

kan

jian

ni

le


na

dan

ye

shuo


la

bi


ni

shi


shen

de

er

zi


ni

shi

yi

se

lie

de

wang

49 

ye

su

dui

ta

shuo


yin

wei

wo

shuo

zai

wu

hua

guo

shu

di

xia

kan

jian

ni


ni

jiu

xin

me
50


ni

jiang

yao

kan

jian

bi

zhe

geng

da

de

shi


you

shuo


wo

shi

shi

zai

zai

de

gao

su

ni

men


ni

men

jiang

yao

kan

jian

tian

kai

le


51 

shen

de

shi

zhe

shang

qu

xia

lai

zai

ren

zi

shen

shang

使