1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


利未记

第  1  章


ye

he

hua

cong

hui

mu

zhong

hu

jiao

mo

xi


dui

ta

shuo

1 西

ni

xiao

yu

yi

se

lie

ren

shuo


ni

men

zhong

jian

ruo

you

ren

xian

gong

wu

gei

ye

he

hua


yao
2

cong

niu

qun

yang

qun

zhong


xian

sheng

chu

wei

gong

wu


ta

de

gong

wu

ruo

yi

niu

wei

fan

ji


jiu

yao

zai

hui

mu

men

kou

xian

yi

zhi

mei

you

can

ji
3

de

gong

niu


ke

yi

zai

ye

he

hua

mian

qian

meng

yue

na


ta

yao

an

shou

zai

fan

ji

sheng

de

tou

shang


fan

ji

bian

meng

yue

na


wei

ta

shu

zui

4 便

ta

yao

zai

ye

he

hua

mian

qian

zai

gong

niu


ya

lun

zi

sun

zuo

ji

si

de


yao

feng

shang

xue
5


ba

xue

sa

zai

hui

mu

men

kou

tan

de

zhou

wei


na

ren

yao

bo

qu

fan

ji

sheng

de

pi


ba

fan

ji

sheng

qie

cheng

kuai

zi

6

ji

si

ya

lun

de

zi

sun


yao

ba

huo

fang

zai

tan

shang


ba

chai

bai

zai

huo

shang

7

ya

lun

zi

sun

zuo

ji

si

de


yao

ba

rou

kuai

he

tou


bing

zhi

you


bai

zai

tan

shang

huo
8

de

chai

shang


dan

fan

ji

de

zang

fu

yu

tui


yao

yong

shui

xi


ji

si

jiu

yao

ba

yi

qie

quan

shao

zai

tan
9

shang


dang

zuo

fan

ji


xian

yu

ye

he

hua

wei

xin

xiang

de

huo

ji


ren

de

gong

wu

ruo

yi

mian

yang


huo

shan

yang

wei

fan

ji


jiu

yao

xian

shang

mei

you

can

ji

de
10

gong

yang


yao

ba

yang

zai

yu

tan

de

bei

bian


zai

ye

he

hua

mian

qian


ya

lun

zi

sun

zuo

ji

si

de
11


yao

ba

yang

xue

sa

zai

tan

de

zhou

wei


yao

ba

fan

ji

sheng

qie

cheng

kuai

zi


lian

tou

he

zhi

you


ji

si

jiu

yao

bai

zai

tan

shang

huo
12

de

chai

shang


dan

zang

fu

yu

tui


yao

yong

shui

xi


ji

si

jiu

yao

quan

ran

feng

xian

shao

zai

tan

shang


zhe
13

shi

fan

ji


shi

xian

yu

ye

he

hua

wei

xin

xiang

de

huo

ji


ren

feng

gei

ye

he

hua

de

gong

wu


ruo

yi

niao

wei

fan

ji


jiu

yao

xian

ban

jiu


huo

shi
14

chu

ge

wei

gong

wu


ji

si

yao

ba

niao

na

dao

tan

qian


jiu

xia

tou

lai


ba

niao

shao

zai

tan

shang


niao

de

xue
15

yao

liu

zai

tan

de

pang

bian


you

yao

ba

niao

de

su

zi


he

zang

wu

chu

diaozang

wu

huo

zuo

ling

mao


diu

zai

tan
16

de

dong

bian


dao

hui

de

di

fang


yao

na

zhe

niao

de

liang

ge

chi

bang


ba

niao

si

kai


zhi

shi

bu

ke

si

duan


ji

si

yao
17

zai

tan

shang

zai

huo

de

chai

shang

fen

shao


zhe

shi

fan

ji


shi

xian

yu

ye

he

hua

wei

xin

xiang

de

huo

ji