1 2 3


那鸿书

第  1  章


lun

ni

ni

wei

de

mo

shi


jiu

shi

yi

lei

ge

si

ren

na

hong

suo

de

de

mo

shi

1 鸿

ye

he

hua

shi

ji

xie

shi

bao

de


shen


ye

he

hua

shi

bao

da

you

fen

nu


xiang

ta

de
2   忿

di

ren

shi

bao


xiang

ta

de

chou

di

huai

nu

怀

ye

he

hua

bu

qing

yi

fa

nu


da

you

neng

li


wan

bu

yi

you

zui

de

wei

wu

zui


ta
3

cheng

xuan

feng

he

bao

feng

er

lai


yun

cai

wei

ta

jiao

xia

de

chen

tu


ta

chi

ze

hai


shi

hai

gan

le


shi

yi

qie

jiang

he

gan

he


ba

shan

he

jia

mi

de

shu
4 使 使

lin

shuai

can


li

ba

nen

de

hua

cao

ye

shuai

can

le


da

shan

yin

ta

zhen

dong


xiao

shan

ye

dou

xiao

hua


da

di

zai

ta

mian

qian

tu

qi


shi

jie
5

he

zhu

zai

qi

jian

de

ye

dou

ru

ci


ta

fa

fen

hen


shui

neng

li

de

zhu

ne


ta

fa

lie

nu


shui

neng

dang

de

qi

ne


ta
6 忿

de

fen

nu

ru

huo

qing

dao


pan

shi

yin

ta

beng

lie

忿

ye

he

hua

ben

wei

shan


zai

huan

nan

de

ri

zi

wei

ren

de

bao

zhang


bing

qie

ren

de

na

xie
7

tou

kao

ta

de

ren


dan

ta

bi

yi

zhang

yi

de

hong

shui

yan

mei

ni

ni

wei


you

qu

zhu

chou

di

jin

ru

hei

an

8

ni

ni

wei

ren

na


she

he

mou

gong

ji

ye

he

hua

ne


ta

bi

jiang

ni

men

mie

jue

jing

jin
9


zai

nan

bu

zai

xing

qi


ni

men

xiang

cong

za

de

jing

ji


xiang

he

zui

le

de

ren


you

ru

ku

gan

de

sui

yi

quan

ran
10

shao

mie


you

yi

ren

cong

ni

na

li

chu

lai


tu

mou

xie

e


she

e

ji

gong

ji

ye

he

hua

11

ye

he

hua

ru

ci

shuo


ni

ni

wei

sui

ran

shi

li

chong

zu


ren

shu

fan

duo


ye

bei

jian
12

chu


gui

yu

wu

you


you

da

a


wo

sui

ran

shi

ni

shou

ku


que

bu

zai

shi

ni

shou
使 使

ku


xian

zai

wo

bi

cong

ni

jing

xiang

shang

zhe

duan

ta

de

e


niu

kai

ta

de

sheng

suo

13

ye

he

hua

yi

jing

chu

ling


zhi

zhe

ni

ni

wei

shuo


ni

ming

xia

de

ren

bi

bu

liu

hou

14

wo

bi

cong

ni

shen

de

miao

zhong


chu

mie

diao

ke

de

ou

xiang


he

zhu

zao

de

ou

xiang


wo

bi

yin

ni

bi

lou

shi

ni

gui

yu

fen

mu

使

kan

na


you

bao

hao

xin

chuan

ping

an

zhi

ren

de

jiao

deng

shan


shuo


you

da

a


ke

yi
15

shou

ni

de

jie

qi


huan

ni

suo

xu

de

yuan

ba


yin

wei

na

e

ren

bu

zai

cong

ni

zhong

jian

jing

guo

ta

yi

mie

jue

jing

jin

le