1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


尼希米记

第  1  章


ha

jia

li

ya

de

er

zi

ni

xi

mi

de

yan

yu

ru

xia


ya

da

xue

xi

wang

er

shi

nian

1 西

ji

si

liu

yue


wo

zai

shu

shan

cheng

de

gong

zhong


na

shi


you

wo

yi

ge

di

xiong

ha

na

ni


tong

zhe

ji

ge

ren

cong

you

da

lai


wo

wen
2

ta

men

na

xie

bei

lu

gui

hui

sheng

xia

tao

tuo

de

you

da

ren


he

ye

lu

sa

leng

de

guang

jing


ta

men

dui

wo

shuo


na

xie

bei

lu

gui

hui

sheng

xia

de

ren


zai

you

da

sheng

zao

da

nan

3

shou

ling

ru


bing

qie

ye

lu

sa

leng

de

cheng

qiang

chai

hui


cheng

men

bei

huo

fen

shao


wo

ting

jian

zhe

hua


jiu

zuo

xia

ku

qi


bei

ai

ji

ri


zai

tian

shang

de


shen

mian

qian
4  

jin

shi

qi

dao

shuo


ye

he

hua

tian

shang

de


shen


da

er

ke

wei

de


shen

a


ni

xiang

ai

ni


shou

ni
5    

jie

ming

de

ren


shou

yue

shi

ci

ai


yuan

ni

zheng

yan

kan


ce

er

ting


ni

pu

ren

zhou

ye

zai

ni

mian

qian

wei

ni

zhong

pu

ren

yi
6

se

lie

min

de

qi

dao


cheng

ren

wo

men

yi

se

lie

ren

xiang

ni

suo

fan

de

zui


wo

yu

wo

fu

jia

dou

you

zui

le


wo

men

xiang

ni

suo

xing

de

shen

shi

xie

e


mei

you

zun

shou

ni

jie

zhe

pu

ren

mo

xi

suo

fen
7 西

fu

de

jie

ming


lu

li


dian

zhang


qiu

ni

ji

nian

suo

fen

fu

ni

pu

ren

mo

xi

de

hua


shuo


ni

men

ruo

fan

zui


wo

jiu
8 西

ba

ni

men

fen

san

zai

wan

min

zhong


dan

ni

men

ruo

gui

xiang

wo


jin

shou

zun

xing

wo

de

jie

ming


ni

men

bei

gan

san

de

ren

9

sui

zai

tian

ya


wo

ye

bi

cong

na

li

jiang

ta

men

zhao

ju

hui

lai


dai

dao

wo

suo

xuan

ze

li

wei

wo

ming

de

ju

suo


zhe

dou

shi

ni

de

pu

ren


ni

de

bai

xing


jiu

shi

ni

yong

da

li


he

da

neng

de

shou
10


suo

jiu

shu

de


zhu

a


qiu

ni

ce

er

ting

ni

pu

ren

de

qi

dao


he

xi

ai

jing

wei

ni

ming

zhong

pu

ren
11

de

qi

dao


shi

ni

pu

ren

xian

jin

heng

tong


zai

wang

mian

qian

meng

en


wo

shi

zuo

wang

jiu
使

zheng

de