1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


箴言

第  1  章


yi

se

lie

wang

da

wei

er

zi

suo

luo

men

de

zhen

yan

1

yao

shi

ren

xiao

de

zhi

hui

he

xun

hui


fen

bian

tong

da

de

yan

yu

2 使

shi

ren

chu

shi


ling

shou

zhi

hui


ren

yi


gong

ping


zheng

zhi

de

xun

hui

3 使

shi

yu

ren

ling

ming


shi

shao

nian

ren

you

zhi

shi

he

mou

lue

4 使 使

shi

zhi

hui

ren

ting

jian


zeng

zhang

xue

wen


shi

cong

ming

ren

de

zhao

zhi

mou

5 使 使

shi

ren

ming

bai

zhen

yan

he

pi

yu


dong

de

zhi

hui

ren

de

yan

ci

he

mi

yu

6 使

jing

wei

ye

he

hua

shi

zhi

shi

de

kai

duan


yu

wang

ren

miao

shi

zhi

hui

he

xun

hui

7

wo

er


yao

ting

ni

fu

qin

de

xun

hui


bu

ke

li

qi

ni

mu

qin

de

fa

ze


huo

zuo
8

zhi

jiaoyin

wei

zhe

yao

zuo

ni

tou

shang

de

hua

guan


ni

xiang

shang

de

jin

lian

9

wo

er


e

ren

ruo

yin

you

ni


ni

bu

ke

sui

cong

10

ta

men

ruo

shuo


ni

yu

wo

men

tong

qu


wo

men

yao

mai

fu

liu

ren

zhi

xue


yao

dun

fu
11

hai

wu

zui

zhi

ren


wo

men

hao

xiang

yin

jian


ba

ta

men

huo

huo

tun

xia


ta

men

ru

tong

xia

keng

de

ren


bei
12

wo

men

hu

lun

tun

le


wo

men

bi

de

ge

yang

bao

wu


jiang

suo

lu

lai

de

zhuang

man

fang

wu

13

ni

yu

wo

men

da

jia

tong

fen


wo

men

gong

yong

yi

ge

nang

dai

14

wo

er


bu

yao

yu

ta

men

tong

xing

yi

dao


jin

zhi

ni

jiao

zou

ta

men

de

lu

15

yin

wei

ta

men

de

jiao

ben

pao

xing

e


ta

men

ji

su

liu

ren

de

xue

16

hao

xiang

fei

niao


wang

luo

she

zai

yan

qian

reng

bu

duo

bi

17

zhe

xie

ren

mai

fu


shi

wei

zi

liu

ji

xue


dun

fu


shi

wei

zi

hai

ji

ming

18

fan

tan

lian

cai

li

de


suo

xing

zhi

lu


dou

shi

ru

ci


zhe

tan

lian

zhi

xin


nai

duo
19

qu

de

cai

zhe

zhi

ming


zhi

hui

zai

jie

shi

shang

hu

han


zai

kuan

kuo

chu

fa

sheng

20

zai

re

nao

jie

tou

han

jiao


zai

cheng

men

kou


zai

cheng

zhong

fa

chu

yan

yu

21

shuo


ni

men

yu

mei

ren

xi

ai

yu

mei


xie

man

ren

xi

huan

xie

man


yu

wan

ren

hen

e
22

zhi

shi


yao

dao

ji

shi

ne


ni

men

dang

yin

wo

de

ze

bei

hui

zhuan


wo

yao

jiang

wo

de

ling

jiao

guan

ni

men


jiang

wo

de
23

hua

zhi

shi

ni

men


wo

hu

huan


ni

men

bu

ken

ting

cong


wo

shen

shou


wu

ren

li

hui

24

fan

qing

qi

wo

yi

qie

de

quan

jie


bu

ken

shou

wo

de

ze

bei

25

ni

men

zao

zai

nan


wo

jiu

fa

xiao


jing

kong

lin

dao

ni

men


wo

bi

chi

xiao

26

jing

kong

lin

dao

ni

men


hao

xiang

kuang

feng


zai

nan

lai

dao


ru

tong

bao

feng


ji

nan

tong
27

ku

lin

dao

ni

men

shen

shang


na

shi


ni

men

bi

hu

qiu

wo


wo

que

bu

da

ying


ken

qie

de

xun

zhao

wo


que

xun
28

bu

jian


yin

wei

ni

men

hen

e

zhi

shi


bu

xi

ai

jing

wei

ye

he

hua

29

bu

ting

wo

de

quan

jie


miao

shi

wo

yi

qie

de

ze

bei

30

suo

yi

bi

chi

zi

jie

de

guo

zi


chong

man

zi

she

de

ji

mou

31

yu

mei

ren

bei

dao


bi

sha

ji

shen


yu

wan

ren

an

yi


bi

hai

ji

ming

32

wei

you

ting

cong

wo

de


bi

an

ran

ju

zhu


de

xiang

an

jing


bu

pa

zai

huo

33