1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


诗篇

第  1  篇


bu

cong

e

ren

de

ji

mou


bu

zhan

zui

ren

de

dao

lu


bu

zuo

xie

man

ren

de

zuo

wei

1

wei

xi

ai

ye

he

hua

de

lu

fa


zhou

ye

si

xiang


zhe

ren

bian

wei

you

fu

2 便

ta

yao

xiang

yi

ke

shu

zai

zai

xi

shui

pang


an

shi

hou

jie

guo

zi


ye

zi

ye

bu

ku

gan
3


fan

ta

suo

zuo

de


jin

dou

shun

li


e

ren

bing

bu

shi

zhe

yang


nai

xiang

kang

bi

bei

feng

chui

san

4

yin

ci

dang

shen

pan

de

shi

hou


e

ren

bi

zhan

li

bu

zhu


zui

ren

zai

yi

ren

de

hui

zhong
5


ye

shi

ru

ci


yin

wei

ye

he

hua

zhi

dao

yi

ren

de

dao

lu


e

ren

de

dao

lu


que

bi

mie

wang

6