1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


启示录

第  1  章


ye

su

ji

du

de

qi

shi


jiu

shi


shen

ci

gei

ta


jiao

ta

jiang

bi

yao

kuai

cheng

de

shi
1  

zhi

shi

ta

de

zhong

pu

ren


ta

jiu

chai

qian

shi

zhe


xiao

yu

ta

de

pu

ren

yue

han

使

yue

han

bian

jiang


shen

de

dao


he

ye

su

ji

du

de

jian

zheng


fan

zi

ji

suo

kan

jian

de
2 便  


dou

zheng

ming

chu

lai


nian

zhe

shu

shang

yu

yan

de


he

na

zhe

ting

jian

you

zun

shou

qi

zhong

suo

ji

zai

de


dou

shi
3

you

fu

de


yin

wei

ri

qi

jin

le


yue

han

xie

xin

gei

ya

xi

ya

de

qi

ge

jiao

hui


dan

yuan

cong

na

xi

zai

jin

zai

yi

hou

yong
4 西

zai

de


shen


he

ta

bao

zuo

qian

de

qi

ling

 

bing

na

cheng

shi

zuo

jian

zheng

de


cong

si

li

shou

xian

fu

huo


wei

shi

shang

jun

wang

yuan

shou

de
5

ye

su

ji

du


you

en

hui

ping

an

gui

yu

ni

men


ta

ai

wo

men


yong

zi

ji

de

xue

shi

wo

men

tuo

li

zui

etuo

li

you

gu

juan

zuo

xi

qu

使

you

shi

wo

men

cheng

wei

guo

min


zuo

ta

fu


shen

de

ji

si


dan

yuan

rong

yao

quan

neng

gui
6 使   耀

gei

ta


zhi

dao

yong

yong

yuan

yuan


a

men


kan

na


ta

jia

yun

jiang

lin


zhong

mu

yao

kan

jian

ta


lian

ci

ta

de

ren

ye

yao

kan

jian
7

ta


di

shang

de

wan

zu

dou

yao

yin

ta

ai

ku


zhe

hua

shi

zhen

shi

de


a

men


zhu


shen

shuo


wo

shi

a

la

fa


wo

shi

e

mei

jiaa

la

fa

e

mei

jia

nai
8  

xi

la

zi

mu

shou

mo

er

zi


shi

xi

zai

jin

zai

yi

hou

yong

zai

de

quan

neng

zhe


wo

yue

han

jiu

shi

ni

men

de

di

xiong


he

ni

men

zai

ye

su

de

huan

nan


guo

du


ren
9

nai

li

yi

tong

you

fen


wei


shen

de

dao


bing

wei

gei

ye

su

zuo

de

jian

zheng


ceng

zai
 

na

ming

jiao

ba

mo

de

hai

dao

shang


dang

zhu

ri

wo

bei

sheng

ling

gan

dong


ting

jian

zai

wo

hou

mian

you

da

sheng

yin

ru

chui

hao

shuo

10

ni

suo

kan

jian

de


dang

xie

zai

shu

shang


da

yu

yi

fu

suo


shi

mei

na


bie

jia

mo
11


tui

ya

tui

la


sa

di


fei

la

tie

fei


lao

di

jia


na

qi

ge

jiao

hui


wo

zhuan

guo

shen

lai


yao

kan

shi

shui

fa

sheng

yu

wo

shuo

hua


ji

zhuan

guo

lai


jiu

kan

jian
12

qi

ge

jin

deng

tai


deng

tai

zhong

jian


you

yi

wei

hao

xiang

ren

zi


shen

chuan

chang

yi


zhi

chui

dao

jiao


xiong

jian
13 穿

shu

zhe

jin

dai


ta

de

tou

yu

fa

jie

bai


ru

bai

yang

mao


ru

xue


yan

mu

ru

tong

huo

yan

14

jiao

hao

xiang

zai

lu

zhong

ya

lian

guang

ming

de

tong


sheng

yin

ru

tong

zhong

shui

de

sheng

yin

15

ta

you

shou

na

zhe

qi

xing


cong

ta

kou

zhong

chu

lai

yi

ba

liang

ren

de

li

jian


mian

mao

ru
16

tong

lie

ri

fang

guang


wo

yi

ting

jian


jiu

pu

dao

zai

ta

jiao

qian


xiang

si

le

yi

yang


ta

yong

you

shou

an

zhe
17

wo

shuo


bu

yao

ju

pa


wo

shi

shou

xian

de


wo

shi

mo

hou

de


you

shi

na

cun

huo

de


wo

ceng

si

guo


xian

zai

you

huo

le


zhi

huo

dao

yong

yong

yuan

yuan
18


bing

qie

na

zhe

si

wang

he

yin

jian

de

yao

chi


suo

yi

ni

yao

ba

suo

kan

jian

de


he

xian

zai

de

shi


bing

jiang

lai

bi

cheng

de

shi


dou
19

xie

chu

lai


lun

dao

ni

suo

kan

jian

zai

wo

you

shou

zhong

de

qi

xing


he

qi

ge

jin

deng

tai

de

ao

mi

20

na

qi

xing

jiu

shi

qi

ge

jiao

hui

de

shi

zhe


qi

deng

tai

jiu

shi

qi

ge

jiao

hui

使