1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


罗马人书

第  1  章


ye

su

ji

du

de

pu

ren

bao

luo


feng

shao

wei

shi

tu


te

pai

chuan


shen

de

fu

yin

1 使 

zhe

fu

yin

shi


shen

cong

qian

jie

zhong

xian

zhi


zai

sheng

jing

shang

suo

ying

xu

de

2 

lun

dao

ta

er

zi

wo

zhu

ye

su

ji

du


an

rou

ti

shuo


shi

cong

da

wei

hou

yi

sheng

de
3


an

sheng

shan

de

ling

shuo


yin

cong

si

li

fu

huo


yi

da

neng

xian

ming

shi


shen

de

er

zi
4 


wo

men

cong

ta

shou

le

en

hui


bing

shi

tu

de

zhi

fen


zai

wan

guo

zhi

zhong

jiao

ren

wei

ta
5 使

de

ming

xin

fu

zhen

dao


qi

zhong

ye

you

ni

men

zhe

meng

shao

shu

ye

su

ji

du

de

ren

6

wo

xie

xin

gei

ni

men

zai

luo

ma

wei


shen

suo

ai


feng

shao

zuo

sheng

tu

de

zhong

ren


yuan
7 

en

hui

ping

an


cong

wo

men

de

fu


shen


bing

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men

 

di

yi


wo

kao

zhe

ye

su

ji

du


wei

ni

men

zhong

ren

gan

xie

wo

de


shen


yin

ni
8 

men

de

xin

de

chuan

bian

le

tian

xia


wo

zai

ta

er

zi

fu

yin

shang


yong

xin

ling

suo

shi

feng

de


shen


ke

yi

jian

zheng

wo

zen
9 

yang

bu

zhu

de

ti

dao

ni

men


zai

dao

gao

zhi

jian


chang

chang

ken

qiu


huo

zhe

zhao


shen

de

zhi

yi


zhong

neng

de

ping

tan
10 

de

dao

lu

wang

ni

men

na

li

qu


yin

wei

wo

qie

qie

de

xiang

jian

ni

men


yao

ba

xie

shu

ling

de

en

ci

fen

gei

ni

men


shi
11 使

ni

men

ke

yi

jian

gu


zhe

yang

wo

zai

ni

men

zhong

jian


yin

ni

yu

wo

bi

ci

de

xin

xin


jiu

ke

yi

tong

de

an
12

wei


di

xiong

men


wo

bu

yuan

yi

ni

men

bu

zhi

dao


wo

lu

ci

ding

yi

wang

ni

men

na

li

qu
13


yao

zai

ni

men

zhong

jian

de

xie

guo

zi


ru

tong

zai

qi

yu

de

wai

bang

ren

zhong

yi

yang


zhi

shi

dao

ru

jin

reng

you

zu

ge


wu

lun

shi

xi

li

ni

ren


hua

wai

ren


cong

ming

ren


yu

zhuo

ren


wo

dou

qian

ta

men
14

de

zhai


suo

yi

qing

yuan

jin

wo

de

li

lian


jiang

fu

yin

ye

chuan

gei

ni

men

zai

luo

ma

de

ren

15

wo

bu

yi

fu

yin

wei

chi


zhe

fu

yin

ben

shi


shen

de

da

neng


yao

jiu

yi

qie

xiang

xin
16 

de


xian

shi

you

tai

ren


hou

shi

xi

li

ni

ren


yin

wei


shen

de

yi


zheng

zai

zhe

fu

yin

shang

xian

ming

chu

lai


zhe

yi

shi

ben

yu

xin

17 

yi

zhi

yu

xin


ru

jing

shang

suo

jiyi

ren

bi

yin

xin

de

shengyuan

lai


shen

de

fen

nu


cong

tian

shang

xian

ming

zai

yi

qie

bu

qian

bu

yi

de

ren

shen

shang

18  忿

jiu

shi

na

xie

xing

bu

yi

zu

dang

zhen

li

de

renshen

de

shi

qing


ren

suo

neng

zhi

dao

de


yuan

xian

ming

zai

ren

xin

li


yin

wei


shen
19  

yi

jing

gei

ta

men

xian

ming


zi

cong

zao

tian

di

yi

laishen

de

yong

neng

he

shen

xing

shi

ming

ming

ke

zhi

de


sui

shi
20 

yan

bu

neng

jian


dan

jie

zhe

suo

zao

zhi

wu


jiu

ke

yi

xiao

de


jiao

ren

wu

ke

tui

wei
诿


yin

wei

ta

men

sui

ran

zhi

dao


shen


que

bu

dang

zuo


shen

rong

yao

ta


ye

bu

gan

xie
21   耀

ta


ta

men

de

si

nian

bian

wei

xu

wang


wu

zhi

de

xin

jiu

hun

an

le


zi

cheng

wei

cong

ming


fan

cheng

le

yu

zhuo

22

jiang

bu

neng

xiu

huai

zhi


shen

de

rong

yao


bian

wei

ou

xiang


fang

fu

bi

xiu

huai

de

ren

23  耀 彿

he

fei

qin

zou

shou

kun

chong

de

yang

shi


suo

yi


shen

ren

ping

ta

men


cheng

zhe

xin

li

de

qing

yu

xing

wu

hui

de

shi


yi

zhi

bi
24 

ci

dian

ru

zi

ji

de

shen

ti


ta

men

jiang


shen

de

zhen

shi

bian

wei

xu

huang


qu

jing

bai

shi

feng

shou

zao

zhi

wu


bu

jing
25 

feng

na

zao

wu

de

zhu


zhu

nai

shi

ke

cheng

song

de


zhi

dao

yong

yuan


a

men


yin

ci


shen

ren

ping

ta

men

fang

zong

ke

xiu

chi

de

qing

yu


ta

men

de

nv

ren


ba

shun
26 

xing

de

yong

chu


bian

wei

ni

xing

de

yong

chu


nan

ren

ye

shi

ru

ci


qi

le

nv

ren

shun

xing

de

yong

chu


yu

huo

gong

xin


bi

ci

tan
27

lian


nan

he

nan

xing

ke

xiu

chi

de

shi


jiu

zai

zi

ji

shen

shang

shou

zhe

wang

wei

dang

de

de

bao

ying


ta

men

ji

ran

gu

yi

bu

ren

shi


shenshen

jiu

ren

ping

ta

men

cun

xie

pi

de

xin

28  

xing

na

xie

bu

he

li

de

shi


zhuang

man

le

ge

yang

bu

yi


xie

e


tan

lan


e

duhuo

zuo

yin

du


man

xin
29

shi

ji

du


xiong

sha


zheng

jing


gui

zha


du

hen


you

shi

chan

hui

de


bei

hou

shuo

ren

de


yuan

hen


shen

dehuo

zuo

bei


shen

suo
30  

zeng

wu

de


wu

man

ren

de


kuang

ao

de


zi

kua

de


nie

zao

e

shi

de


wei

bei

fu

mu

de


wu

zhi

de


bei

yue

de


wu

qin

qing

de


bu

lian

min

ren

de

31

ta

men

sui

zhi

dao


shen

pan

ding


xing

zhe

yang

shi

de

ren

shi

dang

si

de


ran

er

ta

men
32 

bu

dan

zi

ji

qu

xing


hai

xi

huan

bie

ren

qu

xing