1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


撒迦利亚书

第  1  章


da

li

wu

wang

di

er

nian

ba

yue


ye

he

hua

de

hua

lin

dao

yi

duo

de

sun

zi

bi

li

jia
1

de

er

zi

xian

zhi

sa

jia

li

ya


shuo


ye

he

hua

ceng

xiang

ni

men

lie

zu

da

da

fa

nu

2

suo

yi

ni

yao

dui

yi

se

lie

ren

shuo


wan

jun

zhi

ye

he

hua

ru

ci

shuo


ni

men

yao

zhuan
3

xiang

wo


wo

jiu

zhuan

xiang

ni

men


zhe

shi

wan

jun

zhi

ye

he

hua

shuo

de


bu

yao

xiao

fa

ni

men

lie

zu


cong

qian

de

xian

zhi

hu

jiao

ta

men

shuo


wan

jun

zhi

ye

he
4

hua

ru

ci

shuo


ni

men

yao

hui

tou

li

kai

ni

men

de

e

dao

e

xing


ta

men

que

bu

ting


ye

bu

shun

cong

wo


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de


ni

men

de

lie

zu

zai

na

li

ne


na

xie

xian

zhi

neng

yong

yuan

cun

huo

me

5

zhi

shi

wo

de

yan

yu

he

lu

li


jiu

shi

suo

fen

fu

wo

pu

ren

zhong

xian

zhi

de


qi

bu
6

lin

dao

ni

men

lie

zu

me


ta

men

jiu

hui

tou


shuo


wan

jun

zhi

ye

he

hua

ding

yi

an

wo

men

de

xing

dong

zuo

wei

xiang

wo

men

zen

yang

xing


ta

yi

zhao

yang

xing

le


da

li

wu

di

er

nian

shi

yi

yue


jiu

shi

xi

ba

te

yue


er

shi

si

ri


ye

he

hua
7

de

hua

lin

dao

yi

duo

de

sun

zi

bi

li

jia

de

er

zi

xian

zhi

sa

jia

li

ya


shuo


wo

ye

jian

guan

kan


jian

yi

ren

qi

zhe

hong

ma


zhan

zai

wa

di

fan

shi

liu

shu

zhong

jian

8

zai

ta

shen

hou


you

you

hong

ma


huang

ma


he

bai

ma


wo

dui

yu

wo

shuo

hua

de

tian

shi

shuo


zhu

a


zhe

shi

shen

me

yi

si


ta

shuo


wo
9 使

yao

zhi

shi

ni

zhe

shi

shen

me

yi

si


na

zhan

zai

fan

shi

liu

shu

zhong

jian

de

ren

shuo


zhe

shi

feng

ye

he

hua

chai

qian

zai

bian

di

zou
10

lai

zou

qu

de


na

xie

qi

ma

de


dui

zhan

zai

fan

shi

liu

shu

zhong

jian

ye

he

hua

de

shi

zhe

shuo


wo

men
11 使

yi

zai

bian

di

zou

lai

zou

qu


jian

quan

di

dou

an

xi

ping

jing


yu

shi

ye

he

hua

de

shi

zhe

shuo


wan

jun

zhi

ye

he

hua

a


ni

nao

hen

ye

lu

sa

leng
12 使


he

you

da

de

cheng

yi


yi

jing

qi

shi

nian


ni

bu

shi

lian

min

yao

dao

ji

shi

ne


ye

he

hua

jiu

yong

mei

shan

de

an

wei

hua


hui

da

na

yu

wo

shuo

hua

de

tian

shi

13 使

yu

wo

shuo

hua

de

tian

shi

dui

wo

shuo


ni

yao

xuan

gao

shuo


wan

jun

zhi

ye

he

hua

ru

ci
14 使

shuo


wo

wei

ye

lu

sa

leng

wei

xi

an


xin

li

ji

qi

huo

re


wo

shen

nao

nu

na

an

yi

de

lie

guo


yin

wo

cong

qian

shao

wei

nao

nu

wo

min


ta

men

jiu
15

jia

hai

guo

fen


suo

yi

ye

he

hua

ru

ci

shuo


xian

jin

wo

hui

dao

ye

lu

sa

leng


reng

shi

lian

min


wo
16

de

dian

bi

zhong

zai

qi

zhong


zhun

sheng

bi

la

zai

ye

lu

sa

leng

zhi

shang


zhe

shi

wan

jun

zhi
殿

ye

he

hua

shuo

de


ni

yao

zai

xuan

gao

shuo


wan

jun

zhi

ye

he

hua

ru

ci

shuo


wo

de

cheng

yi


bi

zai

feng
17

sheng

fa

da


ye

he

hua

bi

zai

an

wei

xi

an


jian

xuan

ye

lu

sa

leng


wo

ju

mu

guan

kan


jian

you

si

jiao

18

wo

jiu

wen

yu

wo

shuo

hua

de

tian

shi

shuo


zhe

shi

shen

me

yi

si


ta

hui

da

shuo


zhe
19 使

shi

da

san

you

da


yi

se

lie


he

ye

lu

sa

leng

de

jiao


ye

he

hua

you

zhi

si

ge

jiang

ren

gei

wo

kan

20

wo

shuo


ta

men

lai

zuo

shen

me

ne


ta

shuo


zhe

shi

da

san

you

da

de

jiao


shi

ren
21 使

bu

gan

tai

tou


dan

zhe

xie

jiang

ren

lai

wei

xia

lie

guo


da

diao

ta

men

de

jiao


jiu

shi

ju

qi

da

san

you

da

di

de

jiao