1 2 3 4 5 6 7 8


雅歌

第  3  章


wo

ye

jian

tang

wo

zai

chuang

shang


xun

zhao

wo

xin

suo

ai

de


wo

xun

zhao

ta


que

xun

bu
1

jian


wo

shuo


wo

yao

qi

lai


you

xing

cheng

zhong


zai

jie

shi

shang


zai

kuan

kuo

chu


xun

zhao
2

wo

xin

suo

ai

de


wo

xun

zhao

ta


que

xun

bu

jian


cheng

zhong

xun

luo

kan

shou

de

ren

yu

jian

wo


wo

wen

ta

men


ni

men

kan

jian

wo

xin

suo

ai
3

de

mei

you


wo

gang

li

kai

ta

men


jiu

yu

jian

wo

xin

suo

ai

de


wo

la

zhu

ta


bu

rong

ta

zou
4


ling

ta

ru

wo

mu

jia


dao

huai

wo

zhe

de

nei

shi

怀

ye

lu

sa

leng

de

zhong

nv

zi

a


wo

zhi

zhe

ling

yang


huo

tian

ye

de

mu

lu


zhu

fu
5 鹿

ni

men


bu

yao

jing

dong


bu

yao

jiao

xing

wo

suo

qin

ai

de


deng

ta

zi

ji

qing

yuanbu

yao

jiao

xing

yun

yun

huo

zuo

bu

yao

ji

dong

ai

qing

deng

ta

zi

fa


na

cong

kuang

ye

shang

lai


xing

zhuang

ru

yan

zhu


yi

mei

yao

he

ru

xiang


bing

shang

ren

ge

yang
6

xiang

fen

xun

de


shi

shui

ne


kan

na


shi

suo

luo

men

de

jiao


si

wei

you

liu

shi

ge

yong

shi


dou

shi

yi

se

lie

zhong
7 轿

de

yong

shi


shou

dou

chi

dao


shan

yu

zheng

zhan


yao

jian

pei

dao


fang

bei

ye

jian

you

jing

huang

8

suo

luo

men

wang

yong

li

ba

nen

mu


wei

zi

ji

zhi

zao

yi

cheng

hua

jiao

9 轿

jiao

zhu

shi

yong

yin

zuo

de


jiao

di

shi

yong

jin

zuo

de


zuo

dian

shi

zi

se

de


qi

zhong
10 轿 轿

suo

pu

de

nai

ye

lu

sa

leng

zhong

nv

zi

de

ai

qing


xi

an

de

zhong

nv

zi

a


ni

men

chu

qu


guan

kan

suo

luo

men

wang


tou

dai

guan

mian

11

jiu

shi

zai

ta

hun

yan

de

ri

zi


xin

zhong

xi

le

de

shi

hou


ta

mu

qin

gei

ta

dai

shang

de