1 2 3 4 5


帖撒罗尼迦前书

第  2  章


di

xiong

men


ni

men

zi

ji

yuan

xiao

de

wo

men

jin

dao

ni

men

na

li


bing

bu

shi

tu

ran
1

de


wo

men

cong

qian

zai

fei

li

bi

bei

hai

shou

ru


zhe

shi

ni

men

zhi

dao

de


ran

er

hai

shi
2

kao

wo

men

de


shen

fang

kai

dan

lian


zai

da

zheng

zhan

zhong

ba


shen

de

fu

yin

chuan

gei

ni
   

men


wo

men

de

quan

mian


bu

shi

chu

yu

cuo

wu


bu

shi

chu

yu

wu

hui


ye

bu

shi

yong

gui
3

zha


dan


shen

ji

ran

yan

zhong

le

wo

men


ba

fu

yin

tuo

fu

wo

men


wo

men

jiu

zhao

yang

jiang
4  


bu

shi

yao

tao

ren

xi

huan


nai

shi

yao

tao

na

cha

yan

wo

men

xin

de


shen

xi

huan

 

yin

wei

wo

men

cong

lai

mei

you

yong

guo

chan

mei

de

hua


zhe

shi

ni

men

zhi

dao

de


ye

mei
5

you

cang

zhe

tan

xin


zhe

shi


shen

ke

yi

zuo

jian

zheng

de

 

wo

men

zuo

ji

du

de

shi

tu


sui

ran

ke

yi

jiao

ren

zun

zhong


que

mei

you

xiang

ni

men

huo
6 使

bie

ren

qiu

rong

yao

耀

zhi

zai

ni

men

zhong

jian

cun

xin

wen

rou


ru

tong

mu

qin

ru

yang

zi

ji

de

hai

zi

7

wo

men

ji

shi

zhe

yang

ai

ni

men


bu

dan

yuan

yi

jiang


shen

de

fu

yin

gei

ni

men


lian
8  

zi

ji

de

xing

ming

ye

yuan

yi

gei

ni

men


yin

ni

men

shi

wo

men

suo

teng

ai

de


di

xiong

men


ni

men

ji

nian

wo

men

de

xin

ku

lao

lu


zhou

ye

zuo

gong


chuan


shen

de
9  

fu

yin

gei

ni

men


mian

de

jiao

ni

men

yi

ren

shou

lei


wo

men

xiang

ni

men

xin

zhu

de

ren


shi

he

deng

sheng

jie


gong

yi


wu

ke

zhi

zhe


you
10

ni

men

zuo

jian

zheng


ye

you


shen

zuo

jian

zheng

 

ni

men

ye

xiao

de

wo

men

zen

yang

quan

mian

ni

men


an

wei

ni

men


zhu

fu

ni

men

ge

ren
11


hao

xiang

fu

qin

dai

zi

ji

de

er

nv

yi

yang


yao

jiao

ni

men

xing

shi

dui

de

qi

na

shao

ni

men

jin

ta

guo

de

ta

rong

yao

de


shen

12 耀  

wei

ci


wo

men

ye

bu

zhu

de

gan

xie


shen


yin

ni

men

ting

jian

wo

men

suo

chuan


shen
13    

de

dao


jiu

ling

shou

le


bu

yi

wei

shi

ren

de

dao


nai

yi

wei

shi


shen

de

dao

 

zhe

dao

shi

zai

shi


shen

de


bing

qie

yun

xing

zai

ni

men

xin

zhu

de

ren

xin

zhong

 

di

xiong

men


ni

men

ceng

xiao

fa

you

tai

zhong


zai

ji

du

ye

su

li


shen

de

ge

jiao

hui
14  


yin

wei

ni

men

ye

shou

le

ben

di

ren

de

ku

hai


xiang

ta

men

shou

le

you

tai

ren

de

ku

hai

yi

yang


zhe

you

tai

ren

sha

le

zhu

ye

su

he

xian

zhi


you

ba

wo

men

gan

chu

qu


ta

men

bu

de
15


shen

de

xi

yue


qie

yu

zhong

ren

wei

di

 

bu

xu

wo

men

chuan

dao

gei

wai

bang

ren

shi

wai

bang

ren

de

jiu


chang

chang

chong

man

zi

ji

de

zui
16 使

eshen

de

fen

nu

lin

zai

ta

men

shen

shang

yi

jing

dao

le

ji

chu

  忿

di

xiong

men


wo

men

zhan

shi

yu

ni

men

li

bie


shi

mian

mu

li

bie


xin

li

que

bu

li
17

bie


wo

men

ji

li

de

xiang

fa

zi


hen

yuan

yi

jian

ni

men

de

mian


suo

yi

wo

men

you

yi

dao

ni

men

na

li


wo

bao

luo

you

yi

liang

ci

yao

qu


zhi

shi

sa
18

dan

zu

dang

le

wo

men


wo

men

de

pan

wang

he

xi

le


bing

suo

kua

de

guan

mian


shi

shen

me

ne


qi

bu

shi

wo
19

men

zhu

ye

su

lai

de

shi

hou

ni

men

zai

ta

mian

qian

zhan

li

de

zhu

me


yin

wei

ni

men

jiu

shi

wo

men

de

rong

yao


wo

men

de

xi

le

20 耀