1 2 3 4 5


帖撒罗尼迦前书

第  4  章


di

xiong

men


wo

hai

you

hua

shuo


wo

men

kao

zhe

zhu

ye

su

qiu

ni

men


quan

ni

men

1

ni

men

ji

ran

shou

le

wo

men

de

jiao

xun


zhi

dao

gai

zen

yang

xing


ke

yi

tao


shen

de
 

xi

yue


jiu

yao

zhao

ni

men

xian

zai

suo

xing

de


geng

jia

mian

li


ni

men

yuan

xiao

de

wo

men

ping

zhu

ye

su

chuan

gei

ni

men

shen

me

ming

ling

2


shen

de

zhi

yi

jiu

shi

yao

ni

men

cheng

wei

sheng

jie


yuan

bi

yin

xing

3  

yao

ni

men

ge

ren

xiao

de

zen

yang

yong

sheng

jie

zun

gui


shou

zhe

zi

ji

de

shen

ti

4

bu

fang

zong

si

yu

de

xie

qing


xiang

na

bu

ren

shi


shen

de

wai

bang

ren

5  

bu

yao

yi

ge

ren

zai

zhe

shi

shang

yue

fen


qi

fu

ta

de

di

xiong


yin

wei

zhe

yi

lei

de
6

shi


zhu

bi

bao

ying


zheng

ru

wo

yu

xian

dui

ni

men

shuo

guo


you

qie

qie

zhu

fu

ni

men

deshen

shao

wo

men


ben

bu

shi

yao

wo

men

zhan

ran

wu

hui


nai

shi

yao

wo

men

cheng

wei

sheng
7  

jie


suo

yi

na

qi

jue

de


bu

shi

qi

jue

ren


nai

shi

qi

jue

na

ci

sheng

ling

gei

ni

men

de
8


shen

 

lun

dao

di

xiong

men

xiang

ai


bu

yong

ren

xie

xin

gei

ni

men


yin

wei

ni

men

zi

ji

meng

le
9


shen

de

jiao

xun


jiao

ni

men

bi

ci

xiang

ai

 

ni

men

xiang

ma

qi

dun

quan

di

de

zhong

di

xiong


gu

ran

shi

zhe

yang

xing


dan

wo

quan

di

xiong
10

men

yao

geng

jia

mian

li


you

yao

li

zhi

zuo

an

jing

ren


ban

zi

ji

de

shi


qin

shou

zuo

gong


zheng

ru

wo

men

cong
11

qian

suo

fen

fu

ni

men

de


jiao

ni

men

ke

yi

xiang

wai

ren

xing

shi

duan

zheng


zi

ji

ye

jiu

mei

you

shen

me

que

fa

le

12

lun

dao

shui

le

de

ren


wo

men

bu

yuan

yi

di

xiong

men

bu

zhi

dao


kong

pa

ni

men

you

shang
13


xiang

na

xie

mei

you

zhi

wang

de

ren

yi

yang


wo

men

ruo

xin

ye

su

si

er

fu

huo

le


na

yi

jing

zai

ye

su

li

shui

le

de

ren


14  

shen

ye

bi

jiang

ta

yu

ye

su

yi

tong

dai

lai


wo

men

xian

zai

zhao

zhu

de

hua

gao

su

ni

men

yi

jian

shi


wo

men

zhe

huo

zhe

hai

cun

liu

dao
15

zhu

jiang

lin

de

ren


duan

bu

neng

zai

na

yi

jing

shui

le

de

ren

zhi

xian


yin

wei

zhu

bi

qin

zi

cong

tian

jiang

lin


you

hu

jiao

de

sheng

yin


he

tian

shi

zhang

de

sheng

yin
16 使


you

you


shen

de

hao

chui

xiang


na

zai

ji

du

li

si

le

de

ren

bi

xian

fu

huo

 

yi

hou

wo

men

zhe

huo

zhe

hai

cun

liu

de

ren


bi

he

ta

men

yi

tong

bei

ti

dao

yun

li

17

zai

kong

zhong

yu

zhu

xiang

yu


zhe

yang


wo

men

jiu

yao

he

zhu

yong

yuan

tong

zai


suo

yi

ni

men

dang

yong

zhe

xie

hua

bi

ci

quan

wei

18